Dlugosc klepek

Długość klepek określa się z przewidywanego rozstawu ram tunelowych w sztolni, przy rozstawie ram co 1,0 m – długość klepek wynosi 1,5 m. Długość ich musi być większa od rozstawu ram tunelowych, gdyż trzeba stosować zakłady z obu stron. Ponadto pewna liczba klepek musi mieć kształt klinowy , umożliwiający wykonanie wachlarzowego poszerzenia stropu i ścian w przodku budowanej sekcji. Poszerzenie to jest potrzebne do uzyskania miejsca dla nowej ramy tunelowej oraz klepek dalszej sekcji. Ramy tunelowe, podobnie jak klepki, mają jednakowe wymiary ustalone dla całego budowanego odcinka tunelu. Dotyczy to również grubości wszystkich elementów ram, jak stropnica, stojaki i próg. Stosuje się tu przeważnie okrągłe profile drewniane nieobrabiane, jedynie progi powinny być obrobione w płaszczyznach poziomych, aby dobrze mogły spoczywać na gruncie. Zazwyczaj nie wykonuje się obliczeń statycznych dla projektowania ram tunelowych. [więcej w: montaż drzwi wewnętrznych cena, historie paranormalne, metalzbyt tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: historie paranormalne metalzbyt tczew montaż drzwi wewnętrznych cena