Doplyw wody do zeliwnego zbiornika odbywa sie poprzez zawór z gumowym uszczelnieniem

Dopływ wody do żeliwnego zbiornika odbywa się poprzez zawór z gumowym uszczelnieniem 3, regulowany dźwignią z pływakiem 4, wykonanym najczęściej z blachy miedzianej (lub masy plastycznej). Niekiedy pływak przymocowany jest do dźwigni nie na stałe, tak, że przesuwając go można regulować wysokość napełniania się płuczki. Zawór dopływowy 3 połączony jest z siecią wodociągową za pomocą śrubunku. Przed zbiornikiem płuczącym wmontowuje się zawór przelotowy, umożliwiający odłączenie zbiornika od sieci. Pojemność zbiornika tego rodzaju wynosi zazwyczaj 8-10 l, a czas opróżnia- 3-5 sek woda ze zbiornika dostaje się poprzez rurę płuczącą do miski ustępowej. Na pokazano najczęściej stosowane u nas typy płuczek omawianego rodzaju kompletny ustęp w wykonaniu luksusowym. Poza omówionymi płuczkami zbiornikowymi spotykanymi najczęściej bywają stosowane także inne urządzenia spłukujące. Jednym z takich urządzeń jest płuczka cichobieżna (działająca bez szmeru), przeważnie z fajansu (wykonanie luksusowe), stosowana przy miskach ustępowych samo ssących. Płuczka tego rodzaju (tzw. nisko podwieszona) zmontowana jest bezpośrednio nad siedzeniem. Pojemność jej powinna być nie mniejsza niż 20 t. Działanie jej jest następujące: podnosząc pływak 5 przez naciśnięcie rączki 3 wyrównujemy ciśnienie pod i nad nim, tak, że pływa on utrzymując zawór 6 w położeniu otwartym aż do momentu wypłynięcia całkowitej ilości wody ze zbiornika. Następnie pływak opada zamykając zawór stopowy , otwiera się natomiast zawór i na nowo napełnia płuczkę wodą, która przyciska pływak. [hasła pokrewne: wniosek o określenie warunków przyłączenia, wymiarowanie schodów, nomi elbląg ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elbląg wniosek o określenie warunków przyłączenia wymiarowanie schodów