Kruszywo lamane

Kruszywo łamane Kruszywo łamane jest produktem otrzymywanym z surowca kamiennego naturalnego lub sztucznego (żużel, klinkier) przez jednokrotne lub kilkakrotne rozdrobnienie maszynowe i następnie przesiewanie przez sito. Ze względu na sposób obróbki i zastosowanie rozróżniamy kruszywo zwykłe i kruszywo granulowane. Kruszywa zwykłego używa się do budowy i do utrzymania nawierzchni tłuczniowych. Najważniejsze odmiany kruszywa zwykłego są następujące: 1) tłuczeń drobny od 25 do 40 mm, średni od 40 do 63 mm, gruby od 63 do 80 mm stosowany do budowy i konserwacji nawierzchni tłuczniowych, . , 2) kliniec gruby od 16 do 25 mm stosowany do klinowania nawierzchni tłuczniowych, 2) kliniec nie odsiany od O do 25 mm, lub od 5 do 25 mm (nie objęty normą), 4) miał o uziarnieniu od O do 15 mm, od 2 do 15 mm (nie objęty normą) stosowany do wypełniania wolnych przestrzeni w nawierzchni . [hasła pokrewne: megael tarnów, wisan katalog 2015, historie paranormalne ]

Powiązane tematy z artykułem: historie paranormalne megael tarnów wisan katalog 2015