Materialy brukowe ze skal osadowych nie znalazly jeszcze szerszego zastosowania

Materiały brukowe ze skał osadowych nie znalazły jeszcze szerszego zastosowania, oprócz miejscowego zużycia. Szczególniejszą uwagę należy zwrócić na piaskowce, zwłaszcza piaskowce fliszowe karpackie, które jakkolwiek stanowią jakościowo dość różnorodny materiał, dają możność dobom odpowiedniego surowca do wyrobu brukowca i kostki nieregularnej. Jednym z większych kamieniołomów piaskowca do celów drogowych są Klęczany koło Nowego Sącza. Również wiele kamieniołomów na Śląsku Cieszyńskim dostarczało i dostarcza materiałów brukowych z piaskowca. Materiał brukowy z. wapieni i dolomitów nie jest stosowany w szerokim zakresie i może mieć tylko znaczenie lokalne. W zakresie materiałów brukowych obowiązują następujące normy: PN/B-lIl04 – Brukowiec kamienny PN/B-lIlOl – Kamienna kostka nieregularna PN/B-lll02 – Kamienna kostka zwykła PN/B-lll00 – Kostka regularna PKN/B-360 – Warunki techniczne odbioru materiałów brukowych PKN/B-36l – Wymagania techniczne dotyczące surowca kamiennego do wyrobu krawężników i materiałów kamiennych. [więcej w: olx tarnów, historie paranormalne, pieczenie gęsi ]

Powiązane tematy z artykułem: historie paranormalne olx tarnów pieczenie gęsi