Materialy kamienne do podbudowy dróg

Materiały kamienne do podbudowy dróg Jednym z najpopularniejszych fundamentów drogowych nawierzchni tłuczniowych jest tzw. podkład na którym układana jest warstwa tłucznia. Normalne wymiary kamieni używanych do tego celu wynoszą 16 –; – 20 cm, a łączna grubość wraz z warstwą tłucznia po uwałowaniu powinna wynosić 23 cm i więcej. Materiał kamienny, stanowiący podkład nawierzchni, przenosi obciążenie ruchu i rozkłada je równomiernie na podłoże drogi. Wymagania co do, jakości kamienia podkładowego mogą być niższe w porównaniu z materiałem brukowym lub stosowanym do, wyrobu kruszywa. [więcej w: wymiarowanie schodów, nomi elbląg, metalzbyt tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: metalzbyt tczew nomi elbląg wymiarowanie schodów