Kącik architekta - Superkilen masterplan zaprojektowany przez BIG + Topotek1 + Superflex Uhonorowany przez AIA

Iwan Baan Ponad półtora kilometra Superkilen prowadzi przez jedną z najbardziej zróżnicowanych etnicznie i społecznie zagrożonych dzielnic w Danii, tworząc prawdziwie unikalną przestrzeń miejską o silnej tożsamości w skali lokalnej i globalnej. Park podzielony jest na trzy strefy: plac czerwony, czarny rynek i zielony park i pomyślany jest jako gigantyczna wystawa najlepszych praktyk miejskich - zbiór globalnych przedmiotów codziennego użytku z ponad 60 krajów ojczystych mieszkańców. Zainicjowany przez miasto Kopenhaga i Fundację Realdania, projekt rozpoczął budowę w 2009 roku i został udostępniony publicznie...

Materialy kamienne narzutowe stanowia wazny surowiec do produkcji kruszywa

Materiały kamienne narzutowe stanowią ważny surowiec do produkcji kruszywa, zwłaszcza tłucznia i miału do budowy i uzyskania zwykłych nawierzchni tłuczniowych. Różnorodność składu, uziarnienia i świeżości materiału narzutowego wpływa w dużym stopniu na niejednorodność kruszywa. Na obszarach występowania skał magmowych, metamorficznych i osadowych istniejące tam kamieniołomy produkują przede wszystkim kruszywo zwykłe. We wspomnianych ,już kamieniołomach bazaltu Dolnego Śląska oraz w kamieniołomach kwarcytu koło Zagnańska i w niektórych kamieniołomach piaskowca jest produkowane kruszywo granulowane. Krako...

Zadaniem scian wewnetrznych jest podzial wnetrza budynku na pojedyncze pomieszczenia

Zadaniem ścian wewnętrznych jest podział wnętrza budynku na pojedyncze pomieszczenia. Ściany wewnętrzne dzielą się na ściany wewnętrzne nośne i ścianki działowe. Na ścianach wewnętrznych nośnych opierają się inne elementy konstrukcyjne, jak stropy, dach i schody. Ścianki wewnętrzne działowe nie są obciążone i stanowią tylko wewnętrzne przegrody przedzielające poszczególne lokale mieszkalne, biurowe lub usługowe. Wewnętrzne ścianki działowe są zwykle cienkie (6 cm) i wykonane z lekkich materiałów. W ścianach wewnętrznych znajdują się najczęściej przewody dymowe i wentylacyjne. Ściany ta...

Jedno zdjęcie potrafi wyleczyć nasze dolegliwości.

W czasie robót tunelowych w gruntach z domieszkami cząstek pochodzenia organicznego, np. w gruntach torfiastych, może zdarzyć się występowanie szkodliwych gazów np. CO2 lub metanu. Ponadto w długich tunelach, nawet płytkich często wzrasta temperatura i praca jest przez to utrudniona. Dlatego w przodkach tunelowych należy przewidzieć możliwość wykonania wentylacji roboczej. W tunelach dla budowy kanałów miejskich stosuje się wentylację składającą się z wentylatora umieszczonego w szybie oraz rur blaszanych doprowadzających powietrze do przodków. W razie potrzeby rury te mogą mieć również zamykane otw...

Najnowsze zdjęcia w galerii betondekoracyjny.edu:

331#stolarka pcv , #historie paranormalne , #gont bitumiczny montaż , #metalzbyt tczew , #kontrolki w samochodzie opis , #montaż drzwi wewnętrznych cena , #olx tarnów , #olx łomża , #wymiary drzwi wewnętrznych , #wniosek o określenie warunków przyłączenia ,