Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia

Miskę ustępową ustawia się w takiej odległości od ściany, aby można ją było wygodnie połączyć z wykonanym podejściem odpływowym, tak, że odległość ta zależna jest od typu miski i sposobu wykonania podejścia. Połączenie miski z podejściem odpływowym wykonuje się w ten sposób, że wylot miski owija się sznurem konopnym (smołowanym) i wciska do kielicha podejścia. Następnie miskę ustępową przymocowuje się za pomocą śrub (z materiałów nierdzewnych) do klocków drewnianych osadzonych w betonowej podłodze. W czasie przymocowywania miski trzeba uważać, ażeby nie uszkodzić fajansu przez zbyt silne dociskanie śruby. Miskę często po przykręceniu ocementowuje się przy podłodze w celu trwalszego jej umocowania. Zbiornik płuczący montuje się na wysokości przynajmniej 1,60 m nad wierzchem miski. Przymocowuje się go do ściany za pomocą haków lub śrub wbijanych w drewniane klocki osadzone w murze; nieraz bywa również umieszczany na wsporni kach zamocowanych w ścianie. Zbiornik płuczący powinien być zmontowany w miarę możności na osi miski ustępowej. Połączenie zbiornika wysoko położonego z miską ustępową wykonuje się z rury stalowej ocynkowanej 32 mm – dawniej stosowano do tego celu rury ołowiane. Rura płucząca powinna być możliwie pionowa, bez jakichkolwiek przewężeń (np. zgniecenia), łuki powinny być łagodne. Rurę łączy się ze zbiornikiem za pomocą uszczelnionego śrubunku, z miską zaś – za pomocą stożkowego lejka gumowego. Lejek nakłada się na rurę szerszym końcem, naciąga węższy koniec i okręca się g drutem. Potem lejek wywija się i naciąga wywinięty szerszy koniec na wlot do miski, a połączenie również okręca się drutem. Rura płucząca powinna być uchwytami przymocowana do ściany. [przypisy: nomi elbląg, wisan katalog 2015, gont bitumiczny montaż ]

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny montaż nomi elbląg wisan katalog 2015