Najwazniejszymi czesciami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych sa piony i poziomy oraz wpusty deszczowe

Zastępczą powierzchnię zlewni (A) ustala się ze wzoru A = qk m2 gdzie: q – odpływ ścieków przemysłowych (l/sek), k – współczynnik zależny od natężenia deszczu (w naszych warunkach klimatycznych przy natężeniu deszczu wynoszącym 65 min/h, k = 55). Najważniejszymi częściami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych są piony i poziomy oraz wpusty deszczowe (podwórzowe, uliczne). Na tym miejscu omówimy jedynie zagadnienie pionów poziomów, jako ściśle łączące się z wyposażeniem budynku. Piony deszczowe służą do odprowadzania wód z rynien i wpustów dachowych, do których spływaj ą wody z powierzchni dachu. Stosuje się różne sposoby umieszczania pionów deszczowych, a mianowicie: a) jako rur blaszanych prowadzonych po zewnętrznej stronie ścian (po wierzchu), b) jako rur żeliwnych prowadzonych w bruzdach (krytych) po zewnętrznej stronie ściany budynku, c) jako rur żeliwnych prowadzonych wewnątrz budynku (w zakrytej bruździe). Rury żeliwne (na pio ny deszczowe używa się zazwyczaj rur typu lekkiego) łączy się z rynnami za pomocą specjalnych lejów. Rury blaszane na wysokości 2,0 m ponad terenem przechodzą w rury deszczowe żeliwne. W przypadku, gdy wód deszczowych nie odprowadza się kanałami, lecz powierzchniowo, stosuje się zamiast takich rur tzw. podrynniki. Rura deszczowa pionowa przed przejściem w przewód poziomy ma zazwyczaj montowany osadnik deszczowy. [patrz też: pieczenie gęsi, nomi elbląg, drzwi tarasowe przesuwne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cena nomi elbląg pieczenie gęsi