Pisuary muszlowe zaklada sie na wysokosci ok. 0,65 m nad podloga przymocowujac je srubami mosieznymi, wkrecanymi w kolki drewniane umieszczone w murze

Pisuary muszlowe zakłada się na wysokości ok. 0,65 m nad podłogą przymocowując je śrubami mosiężnymi, wkręcanymi w kołki drewniane umieszczone w murze. Pisuary kątowe przeznaczone są do umieszczania ich w narożniku ścian. Poza instalowaniem pojedynczych pisuarów muszlowych praktykowane jest także zakładanie kilku pisuarów obok siebie (odstęp minimalny 60 cm), spłukiwanych automatycznie ze wspólnego zbiorniczka. Innym rodzajem pisuarów są tzw. pisuary korytkowe, wykonywane z kamionki, żeliwa lub stalowej blachy. Zakłada się je na wysokości 0,60 m nad podłogą ze spadkiem w kierunku odpływu. Spłukiwanie tych pisuarów odbywa się zazwyczaj przez dziurkowaną rurkę, założoną na tylnej ściance pisuaru i połączoną z automatycznym zbiorniczkiem płuczącym, lub zaworem przelotowym. Pisuary tego typu nie spełniają jednak wymagań higieny. W ustępach ulicznych itp. stosowane są też niejednokrotnie pisuary ścienne stojące z betonu lub też z eleme ntów kamienkowych. Ścianka betonowa (o powierzchni zewnętrznej uodpornionej na działanie moczu) powinna być odizolowania od ściany budynku, a przestrzeń między nią a ścianą powinna być odpowiednio wentylowana, aby nie nastąpiło zawilgocenie ściany. Poniżej ścianki betonowej jest korytko (np. kamionkowe) odizolowane od podłogi (np. blachą ołowianą). Spłukiwanie odbywa się jak w przypadku pisuarów omówionych poprzednio. Niejednokrotnie ściankę tylną pisuaru stanowi ściana pomieszczenia z cementu zatartego na sucho, czy płytek. Ścianę taką powleka się niekiedy olejem mineralnym, który ułatwia spływanie moczu. Oba wymienione rodzaje pisuarów są niezbyt higieniczne i dlatego wychodzą u nas z użycia. [hasła pokrewne: wymiarowanie schodów, nomi elbląg, wymiary drzwi wewnętrznych ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elbląg wymiarowanie schodów wymiary drzwi wewnętrznych