Podchwyt w sztolni spelnia podwójna role

W razie zaobserwowania zmienności nacisków gruntu – zmienia się, jak to już było wspomniane, rozstaw ram lub stosuje się w sztolni dodatkową konstrukcję wzmacniającą, zwaną podchwytem. Podchwyt jest to konstrukcja, którą ustawia się wewnątrz ram tunelowych. Składa się on z podłużnic podtrzymujących stropnice oraz stojaków. Stojaki podchwytu mogą być ustawiane w miejscach, gdzie są potrzebne, niezależnie od rozstawu ram tunelowych. Podchwyt w sztolni spełnia podwójną rolę: wzmacnia jej konstrukcję przy bardzo dużym parciu gruntu oraz zezwala na rozbudowę sztolni w kierunku poprzecznym, umożliwiając usunięcie stojaków ram, ponieważ stropnice opierają się na podłużnicach podchwytu. [patrz też: kontrolki w samochodzie opis, montaż drzwi wewnętrznych cena, olx tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: kontrolki w samochodzie opis montaż drzwi wewnętrznych cena olx tarnów