Podejscia pod przybory sanitarne

Podejścia pod przybory sanitarne. Każdy przybór sanitarny – np. umywalka, miska ustępowa czy wpust podłogowy łączy się z siecią kanalizacyjną za pomocą odcinka przewodu zwanego podejściem. Zazwyczaj przy tym przybory sanitarne przyłączane są do pionów kanalizacyjnych, choć w poszczególnych przypadkach stosuje się przyłączanie wprost do poziomów (w najniższej kondygnacji budynku). Podejścia pod przybory sanitarne (albo też ich grupy – nie jednokrotnie bowiem stosuje się jedno podejście np. dla kilku pisuarów czy umywalek) powinny mieć – podobnie jak poziomy kanalizacyjne – odpowiednie spadki, alby we właściwy sposób spełniały one zadanie odprowadzania nieczystości. Między każdym przyborem sanitarnym a siecią kanalizacyjną musi znajdować się specjalne urządzenie zabezpieczające przed wydostawaniem się z sieci gazów. Rolę tę spełniają tzw. syfony, czyli zamknięcia wodne. Działanie ich polega na tym, że dzięki specjalnemu ukształtow aniu zatrzymują one w sobie wodę uniemożliwiając w ten sposób połączenie sieci kanalizacyjnej z powietrzem zewnętrznym. Syfony stanowią przy tym bądź część danego przyboru (np. w przypadku misek ustępowych, wpustów podłogowych), bądź występują, jako oddzielne kształtki z kamionki, żeliwa, ołowiu, mosiądzu, porcelany lub szkła. Kształty syfonów bywają różne. W zależności od nich syfony otrzymują nazwy (syfon S, syfon U, syfon butelkowy). W celu zapewnienia skutecznego spełniania wyznaczonego zadania syfon musi posiadać zamknięcie wodne odpowiedniej wysokości (h). Każdy syfon w celu umożliwienia oczyszczenia go zaopatrzony jest w dolnej części w specjalną śrubę (korek). [więcej w: wisan katalog 2015, pieczenie gęsi, wymiarowanie schodów ]

Powiązane tematy z artykułem: pieczenie gęsi wisan katalog 2015 wymiarowanie schodów