podzial poziomy okna

Dlatego też podział poziomy okna ślemieniem oddzielającym górną część (naświetla) może być zastosowany wyłącznie w oknach wysokości powyżej 1,80 m. Podział szczeblinowania na szyby powinien tworzyć prostokąty o harmonizujących proporcjach. Okna półkoliste lub odcinkowe będą miały szyby o kształtach zbliżonych do trójkątów lub trapezów. Konieczne jednak jest doprowadzenie wielkości szyb w całej stolarce elewacji do zbliżonych proporcji. Szczególnie należy zwracać uwagę na kierunek ustawienia prostokątów (poziomo lub pionowo) zależnie od ogólnych kierunków i proporcji elewacji. Stosowanie w elewacji różnych kierunków i proporcji szyb daje wrażenie chaosu. Wskazane jest również nawiązanie podziału stolarki do rozczłonowania elewacji (np. poziome szczeblinowanie może wpadać w linie boniowania ścian; ślemiona mogą być przedłużeniem profilów podziału elewacji). Stolarka drzwiowa również musi znaleźć swój wyraz w elewacji budynku . Zasadniczo można ,tu wprowadzić podział na drzwi oszklone lub pełne. Najczęściej, ze względu na bezpieczeństwo, stosuje się drzwi pełne. Drzwi oszklone mogą być stosowane przy zabezpieczeniu szyb gęstą kratą żelazną. Możliwe jest zastosowanie zarówno drzwi jednoskrzydłowych, jak i drzwi dwuskrzydłowych. Ze względu na warunki, atmosferyczne, drzwi mogą być płycinowe (nie płytowe) lub klepkowe. Podział na płyciny zazwyczaj stosuje się regularny. Dołem stosuje się cokolik wynoszący 20-:-30 cm. Może być jedna płyta na całą wysokość lub dwie, trzy i cztery. Wysokość skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 2 m ani większa niż 2,80 m. Przy wyższych otworach drzwiowych należy stosować naświetla. [hasła pokrewne: majster chełm , stolarka pcv , historie paranormalne ]

Powiązane tematy z artykułem: historie paranormalne majster chełm stolarka pcv