Poza natryskami o bateriach indywidualnych stosuje sie szczególnie w kapieliskach szkolnych

Poza natryskami o bateriach indywidualnych stosuje się szczególnie w kąpieliskach szkolnych, koszarowych natryski zbiorowe o wspólnym mieszaczu. Natryski umieszcza się wtedy w odstępach 0,80-1,00 m w jednym lub paru rzędach, nieraz bez ścianek dzielących pomieszczenie na poszczególne kabiny. Natryski uruchamiane są centralnie. Urządzenia tego rodzaju stosowane bywają również w kąpieliskach zakładów pracy, gdzie jednak pomieszczenie dzieli się zazwyczaj na kabiny, a poszczególne natryski uruchamiane są dźwignią z pociąganiem przez każdego z kąpiących się. Zasady umieszczania wpustów podłogowych są przy instalacjach tego rodzaju takie same jak omówiono poprzednio. Projektując kąpielisko dla zakładów przemysłowych należy kierować się następującymi wytycznymi. Ilość natrysków ustala się biorąc pod uwagę ilość osób z najliczniejszej zmiany pracowników kąpiących się tego samego dnia. Przyjmuje się, że pracownicy zatrudnieni przy prac ach bardzo brudzących kąpią się codziennie, a pracownic zatrudnieni przy pracach niewymagających codziennej kąpieli kąpią się raz w tygodniu, przy czym codziennie (przez 6 dni roboczych) kąpie się 1/6 ogólnej ilości pracowników, 1 natrysk grupowy projektuje się dla 3 osób – zatrudnionych przy pracach bardzo brudzących, a dla 4 osób – zatrudnionych przy pracach mniej brudzących 1 natrysk kabinowy projektuje się: dla 3 osób – jeżeli natryski są z jedną rozbieralnią, a dla 4 osób – jeżeli natryski są wyposażone w rozbieralnie (na jeden natrysk). Wskazane jest projektować 10 % ogólnej ilości natrysków dla mężczyzn, jako kabinowe, z rozbieralnią i mieszaczami indywidualnymi. [więcej w: wniosek o określenie warunków przyłączenia, olx trzemeszno, metalzbyt tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: metalzbyt tczew olx trzemeszno wniosek o określenie warunków przyłączenia