Równiez niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zas od frontu budynku), jesli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, moga nie byc laczone z siecia kanalizacyjna

Również niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zaś od frontu budynku), jeśli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, mogą nie być łączone z siecią kanalizacyjną. Co najmniej jednak, z co trzeciej deszczówki należy w celu odpowietrzenia i przepłukania tras kanalizacyjnych odprowadzać wody bezpośrednio do sieci. Jedno uszczelnienie, w którym na specjalnej kracie osadzają się grubsze zanieczyszczenia spływające z dachów, jak liście, papiery itp. W przypadku gdy wylot pionu deszczowego (z dachu, z tarasów itp.) znajduje się niżej niż okna części sąsiedniej budynku, tak że mogłyby się do niej przedostawać gazy z sieci kanalizacyjnej, rury deszczowe powinny być wyposażone (przed przejściem z przewodu pionowego w poziomy) w syfony. Rura deszczowa żeliwna powinna w ziemi przejść w przewód poziomy wykonany z rury kamionkowej. Minimalne przykrycie ziemią na zewnątrz budynku wynosi 1,50 m. Spadki przewodów poziomych możn a stosować mniejsze niż przy kanalizacji wód brudnych. Montaż żeliwnych rur deszczowych wykonuje się w sposób podobny jak montaż kanalizacji wód brudnych. Jednak w budynkach reprezentacyjnych, monumentalnych itp. uszczelnienia rur deszczowych (wewnętrznych) wykonuje się dość często ze sznura i ołowiu w celu większego zabezpieczenia się przed możliwością zacieków. [hasła pokrewne: pieczenie gęsi, majster chełm, olx tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: majster chełm olx tarnów pieczenie gęsi