Rozmieszczenie balkonów na elewacji

Ze względu na specjalne przeznaczenie budynku lub na sytuację należy nadać mocny wyraz architektoniczny, stosuje się jako motywy główne elewacji: balkony, podcienia, loggie, wykusze, nadwieszanie lub cofanie kondygnacji. Są to środki bardzo mocne, których używać można w wyjątkowych wypadkach. Jedynie balkony stanowią dość rozpowszechniony motyw elewacyjny. Balkony mają duże znaczenie użytkowe, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Nadają one specjalny wyraz elewacjom budynków mieszkalnych. Szczególnie strony: południowa, wschodnia i zachodnia powinny mieć balkony. Rozmieszczenie balkonów na elewacji powinno być oparte na pewnej zasadzie. Zasadą tą może być rytm, gdy balkony zostaną rozmieszczone w jednakowych odstępach, np. co drugie lub co trzecie okno. Na zasadzie punktacji umieszcza się balkony na środku elewacji lub na końcach elewacji w osiach skrajnych otworów. Balkony mogą być ustawione w pionie, jeden nad drugim, zaczynając od I pitra, albo mogą być umieszczone na wybranych kondygnacjach, zależnie od kompozycji elewacji. Stosowane są również długie balkony, często przez całą długość elewacji, Mogą one się znaleźć na, różnych poziomach, najczęściej jednak znajdują się na pierwszym lub najwyższym piętrze. Motywem dekoracyjnym balkonu jest balustrada, dająca mocny akcent plastyczny, [patrz też: majster chełm , stolarka pcv , historie paranormalne ]

Powiązane tematy z artykułem: historie paranormalne majster chełm stolarka pcv