Szerokie zastosowanie znajduje jako material podkladowy kamien z lokalnych kamieniolomów piaskowca

Szerokie zastosowanie znajduje jako materiał podkładowy kamień z lokalnych kamieniołomów piaskowca, twardych wapieni oraz dolomitowi kamień narzutowy. Oczywiście są stosowane również gorsze gatunki kamienia łamanego z kamieniołomów skał magmowych lub też kwarcytu. Ogólnie mówiąc na podbudowę nadaje się wszelki surowiec kamienny o budowie zwartej bez wyraźnych spękań i tendencji do podziału, o wytrzymałości powyżej 600 kG/cm2; nie nadaje się natomiast materiał kamienny z domieszkami ilastymi lub o wyraźnej teksturze warstwowej, łupiący się na, płytki, o dużej nasiąkliwości: i podlegający pęcznieniu i rozmarzaniu . [hasła pokrewne: bloczki fundamentowe, historie paranormalne, montaż drzwi wewnętrznych cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe historie paranormalne montaż drzwi wewnętrznych cena