WIADOMOSCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA

WIADOMOŚCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA 1. Uwagi ogólne Podstawową pracą murarza i tynkarza jest wykonywanie murów i tynków, a więc robót przeważających na budowie. Niemniej jednak ma on do czynienia także z innymi robotami, związanymi w mniejszym lub większym stopniu z jego zasadniczą specjalnością Tak np. wykonując fundament lub wyprawy wodoszczelne murarz tynkarz styka się z robotami izolacyjnymi, wyprawiając ościeża okienne ma do czynienia ze stolarką okienną i drzwiową itd. Dlatego też musi on zapoznać się ogólnie z konstrukcją całego budynku i zasadami wykonywania innych robót nie należących do. Continue reading „WIADOMOSCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA”

Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie maja byc jakies stale urzadzenia

Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie mają być jakieś stałe urządzenia, np. włazy, komory połączeniowe itp. Ze wszystkich wyżej wymienionych względów rozstaw szybów dla robót tunelowych przy budowie kanałów przyjmuje się co 40-60 m, starając się nie przekraczać 100 m. W dole szybu należy przewidzieć miejsce na studzienkę do odwodnienia, dlatego szyb zwykle umieszcza się tak, aby oś jego była przesunięta o pewną odległość, np. ok. Continue reading „Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie maja byc jakies stale urzadzenia”

Szczególy deskowania stropu

Po ustawieniu ramy można usunąć kozioł lub zastrzał podtrzymujący stropnicę. Szczegóły deskowania stropu. Po ukończeniu ustawiania ramy, cały proces zaczynamy od nowa, rozpoczynając od usunięcia górnych desek szczytu. Po wykonaniu kilku sekcji tunelowych należy wykonać pod progami sztolni rowek odwadniający ze spadkiem w kierunku szybu. Rowek ten powinien mieć ścianki odeskowane, aby zabezpieczyć dno sztolni przed rozmyciem. Continue reading „Szczególy deskowania stropu”

Ustepy tureckie, czyli kucane lub stopowe, róznia sie od opisanych poprzednio jedynie budowa miski

Ustępy tureckie, czyli kucane lub stopowe, różnią się od opisanych poprzednio jedynie budową miski. Miskę montuje się w pewnej odległości od ściany (nieraz wykłada się ścianę płytkami terakotowymi lub pokrywa wyprawą cementową zatartą na gładko). Wierzch miski ustawia się na wysokości, co najmmej 10 cm nad podłogą. Pod miską zakłada się zwykły syfon typu S. Pomieszczenie z miskami ustępowymi kucanymi powinno być wyposażone we wpust podłogowy. Continue reading „Ustepy tureckie, czyli kucane lub stopowe, róznia sie od opisanych poprzednio jedynie budowa miski”

Niezbednym dopelnieniem opisywanych urzadzen natryskowych jest wpust podlogowy, sluzacy do odprowadzania wody z podlogi

Niezbędnym dopełnieniem opisywanych urządzeń natryskowych jest wpust podłogowy, służący do odprowadzania wody z podłogi. Wpusty podłogowe wykonywane zazwyczaj z żeliwa są wewnątrz asfaltowane lub emaliowane. Bywają one różnych kształtów (kwadratowe, prostokątne, okrągłe), różnych konstrukcji oraz różnych wielkości (w zależności od ilości odprowadzanej wody). Wielkość wpustu określa się przez podanie średnicy jego wylotu: 50, 70, 100 mm. Konstrukcja wpustu powinna zapewniać łatwość oczyszczania oraz możliwość szczelnego zamknięcia dopływu wody. Continue reading „Niezbednym dopelnieniem opisywanych urzadzen natryskowych jest wpust podlogowy, sluzacy do odprowadzania wody z podlogi”

Architektura 21szego wieku : Aktualizacja: Opera House / Zaha Hadid

Sharwe Jutro wyznacza dzień otwarcia Opery w Kantonie Zaha Hadid.
Projekt o powierzchni 70 000 m2 składa się z dwóch solidnych geometrycznych form owiniętych strukturalnym egzoszkieletem.
Te dwa składniki, z ich podobną formą, kolorem i wspólną strukturalną ekspresją, tworzą silną ekspresję artystyczną, w której mieści się centrum kulturalne.
Kątowe zewnętrzne intencje Hadida są przenoszone przez wnętrza, kształtując dynamiczne przestrzenie gromadzące i przestrzenie śródmiąższowe.
W przypadku głównej audytorium koncepcja Hadida przejawiła się w postaci płynnych wstęg, które owijają główną scenę. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Aktualizacja: Opera House / Zaha Hadid”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Dom Mozaiki / Peter Zumthor

BD Online na zlecenie Unesco i Autonomii Palestyńskiej, zdobywca nagrody Priitzera, Peter House House of the Mosaics, to projekt, który zapewnia schronienie dla największej znanej mozaiki na Bliskim Wschodzie.
Pałac Hishama, będący ojczyzną tej kolorowej mozaiki, został wybudowany w 700 roku i znajduje się na północnych obrzeżach Jerycho, jednego z najstarszych stale zamieszkałych miast świata.
Mozaika wraz z licznymi innymi ruinami są obecnie podatne na dalsze uszkodzenia przez elementy, oprócz ewentualnego nowego rozwoju.
Więcej szczegółów na temat Domu Mozaiki po przerwie.
Rozwój pobliskiego Jerycha, zarówno z powodu szybkiego rozwoju urbanistycznego, jak i ekspansji rolnictwa, stał się zagrożeniem dla archeologów, którzy mieli dostęp do ruin, które jeszcze nie zostały zbadane. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Dom Mozaiki / Peter Zumthor”

Budownictwo wczoraj i dzis : Projekt i Virtual Reality Educational Complex / OIII architecten

Dzięki uprzejmości OIII architecten OIII architecten przyznano komisję na budowę klastra programów poświęconych edukacji w mediach cyfrowych i twórczości cyfrowej przez Izbę Gospodarczą Nord De France.
Lokalizacja projektu o powierzchni 18 800 metrów kwadratowych znajduje się na nowo wybudowanym terenie nad brzegiem rzeki Scheldt, na obrzeżach Valenciennes.
Więcej o projekcie po przerwie.
Budowane obecnie szkoły prowadzone są przez grupę Supinfocom, założoną w latach 80.
przez Izbę Handlową. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Projekt i Virtual Reality Educational Complex / OIII architecten”