Powierzchnie ruchu

Na drodze do pełnego otwierania drzwi nie mogą być umieszczane żadne przedmioty, sprzęty , czy urządzenia sanitarne. Skrzydła drzwiowe nie powinny być otwierane w kierunku bezpośrednio umieszczonych palenisk pieców. Powierzchnie ruchu powinny być jak najmniejsze, dojścia do zasadniczych pomieszczeń możliwie proste, bez zbędnych zakrętów i załamań. Układy konstrukcyjne powinny dawać ekonomiczne rozwiązania. W tym względzie zaleca się jako najbardziej właściwe układy dwutraktowe o jednakowych traktach. Continue reading „Powierzchnie ruchu”

Rodzaj sekcji

Najczęściej sekcje składają się z 3 mieszkań. Rodzaj sekcji w zależności od stron świata podany jest w skorowidzu sekcji typowych. W zależności od sytuacji budynku w stosunku do stron świata (w odniesieniu do czoła klatki schodowej) rozróżnia się 4 możliwości: N; S; W; Z -:- to znaczy północ, południe, Wschód i zachód. Przewiduje się dla tej samej sekcji dwa rozwiązania, mianowicie: 1) rzut piętra typowego szerokości 11,54 m i 2) rzut parteru szer. 11 ,80 m, które różnią się szczególnie rozwiązaniem klatki schodowej, często dodatkowym przejściem lub nawet innym układem mieszkań. Continue reading „Rodzaj sekcji”

Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji

8. Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji Trzecią czynnością przy opracowywaniu formy plastycznej, po ustaleniu poprzednim bryły budynku i rozmieszczeniu otworów, jest wprowadzenie detalu architektonicznego. W przypadkach budynków najprostszych detalami elewacyjnymi będą: 1) cokół, gzymsy wieńczące i kordonowe, 2) stolarka okien i drzwi, 3) balkony, loggie, wykusze, 4) obramowania otworów okiennych i portali, 5) kraty okienne i drzwiowe, 6) schody zewnętrzne, 7) parapety i balustrady schodowe, 8) okna strychowe i kominy na dachu. . W nowoczesnym ujęciu wszystkie podane wyżej szczegóły powinny być jak najprostsze. Continue reading „Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji”

Cegly nie nosi sie juz dzis tak jak dawniej na plecach

Dziś, po upływie 15 lat rozwoju budownictwa w Polsce Ludowej, w każdym rodzaju robót obserwujemy wielki postęp techniczny. Dzięki niemu nie tylko lżejsza jest praca robotnika, ale szybciej wznosi się budynek. Cegły nie nosi się już dziś tak jak dawniej na plecach – bezpowrotnie zniknął zawód koźlarza. Zamiast niego widzimy dziś podnośniki, transportery lub żurawie wieżowe. Wszystkie najbardziej pracochłonne roboty, jak np. Continue reading „Cegly nie nosi sie juz dzis tak jak dawniej na plecach”

Fundamentem nazywamy najnizsza czesc budynku

Fundamentem nazywamy najniższą cześć budynku, której zadaniem jest przeniesienie całego ciężaru budynku i działających na niego obciążeń na grunt. Jest to jeden z najważniejszych elementów składowych budynku, od którego trwałości i dobrego wykonania zależy długowieczność całej konstrukcji. Na fundamentach wznoszone są ściany (mury) lub konstrukcje szkieletowe składające się z pionowych słupów i poziomych belek żelbetowych lub stalowych. Ściany odgraniczające przestrzeń zabudowaną od zewnątrz noszą nazwę ścian zewnętrznych. Zadaniem ich jest przenosić obciążenia działające od stropów i dachu oraz zabezpieczyć wnętrze budynku przed stratami ciepła i działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr itp. Continue reading „Fundamentem nazywamy najnizsza czesc budynku”

Najwazniejszymi czesciami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych sa piony i poziomy oraz wpusty deszczowe

Zastępczą powierzchnię zlewni (A) ustala się ze wzoru A = qk m2 gdzie: q – odpływ ścieków przemysłowych (l/sek), k – współczynnik zależny od natężenia deszczu (w naszych warunkach klimatycznych przy natężeniu deszczu wynoszącym 65 min/h, k = 55). Najważniejszymi częściami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych są piony i poziomy oraz wpusty deszczowe (podwórzowe, uliczne). Na tym miejscu omówimy jedynie zagadnienie pionów poziomów, jako ściśle łączące się z wyposażeniem budynku. Piony deszczowe służą do odprowadzania wód z rynien i wpustów dachowych, do których spływaj ą wody z powierzchni dachu. Stosuje się różne sposoby umieszczania pionów deszczowych, a mianowicie: a) jako rur blaszanych prowadzonych po zewnętrznej stronie ścian (po wierzchu), b) jako rur żeliwnych prowadzonych w bruzdach (krytych) po zewnętrznej stronie ściany budynku, c) jako rur żeliwnych prowadzonych wewnątrz budynku (w zakrytej bruździe). Continue reading „Najwazniejszymi czesciami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych sa piony i poziomy oraz wpusty deszczowe”

Najbardziej rozpowszechnione sa nastepujace typy wanien zeliwnych

Najbardziej rozpowszechnione są następujące typy wanien żeliwnych, emaliowanych wewnątrz, z zewnątrz malowanych: a) wanny wolnostojące o wymiarach w mm: a = 1400-7-1820, b = 695-7-760, c = 430+480, h = 565-7-610; b) wanny do obmurowania o wymiarach w mm: a = 1400-1800, b = 700-840, c = 428-520, d = 480-640, e = 1240-1600, h = 365-530; c) wanny nasiadowe o wymiarach w mm: a = 1055; b = 700; c = 615.; d = 395; e = 365; h = 735; d) wanny krótkie do obmurowania o wymiarach w mm: a = 1079; b = 700; c = 580; .h = 715. Wanny powinny mieć wbudowany w tylnej ściance przelew wody (zabezpieczający pomieszczenie przed zalaniem w przypadku przepełnienia się wanny) oraz spust zamykany korkiem. Jak wspomniano poprzednio, wanna może mieć rurę odpływową bądź połączoną bezpośrednio z syfonem, bądź też spust jej bez żadnego zamknięcia wodnego kończy się nad wpustem podłogowym. Poza wannami żeliwnymi produkowane są również wanny kamionkowe (długości 168-H83 cm, szer okości 76 cm i wyso- kości 56 cm) oraz wanny betonowe (o dowolnych wymiarach), wykładane płytkami glazurowanymi. Te dwa rodzaje wanien mają spust i przelew wbudowany w tylnej ściance wanny. Continue reading „Najbardziej rozpowszechnione sa nastepujace typy wanien zeliwnych”

Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny

Zaworami wody ciepłej i zimnej można wyregulować temperaturę wody zmieszanej, wypływającej do wanny. Przy zastosowaniu baterii tego rodzaju ciśnienie w piecach jest w zasadzie równe ciśnieniu atmosferycznemu, nadciśnienie w tym wypadku nie powstaje (stąd nazwa pieca – bezciśnieniowy), ponieważ przez rurę natryskową wnętrze pieca stale połączone jest z atmosferą. Łazienka na jedną wannę powinna mieć wymiary (w planie) nie mniejsze niż 2,5 X 1,5 m. Każda łazienka powinna być wentylowana. W łazienkach z piecami kąpielowymi gazowymi drzwi muszą mieć w dole otwory do dopływu powietrza. Continue reading „Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny”

Umywalki i zlewy

Umywalki i zlewy Umywalki wykonywane są przez poszczególne wytwórnie z różnych materiałów i o różnych kształtach oraz wielkościach z rozmaitym wyposażeniem. Najbardziej rozpowszechnione są umywalki fajansowe prostokątne o wymiarach (w planie): 35-76 X 25-56 cm. Umywalki takie mogą być wyposażone bądź w jeden zawór do wody zmontowany na umywalce, bądź w dwa zawory do wody zimnej i ciepłej, bądź w specjalne baterie (tzw. lekarskie) z obrotowym ramieniem i sitkiem. Umywalka do mycia ciała powyżej pasa musi być wyposażona w przelew (najczęściej wykonany w samym korpusie umywalki) oraz syfon i spust zamykany korkiem na łańcuszku lub specjalnym mechanizmem dźwigniowym. Continue reading „Umywalki i zlewy”

Wymiary i ksztalt zlewów oraz material, z jakiego zostaly wykonane

Wymiary i kształt zlewów oraz materiał, z jakiego zostały wykonane, bywają różne. Stosowane są zlewy żeliwne, kamionkowe, fajansowe i inne prostokątne, owalne itp. Zlewy owalne mają zazwyczaj wymiary (w planie) 380-425 X 230-280 mm, najbardziej rozpowszechnione są zlewy tego typu o szerokości 420 mm i występie 260 mm. Zlewy czworokątne produkowane są najczęściej o wymiarach: szerokość 400-600 mm, występ 235-345 mm. Stosowane są również zlewy kątowe. Continue reading „Wymiary i ksztalt zlewów oraz material, z jakiego zostaly wykonane”