W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne

W zależności od rodzaju użytego spoiwa farby dzielą się na klejowe i olejne. Farba klejowa składa się z barwidła i spoiwa w postaci rozpuszczonego w wodzie kleju kostnego lub roślinnego. W farbie olejnej spoiwem jest olej naturalny lub sztuczny. Olejem naturalnym jest pokost otrzymywany z oleju lnianego lub konopnego. Do bielenia sufitów i ścian używane są farby wapienne. Continue reading „W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne”

WIADOMOSCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA

WIADOMOŚCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA 1. Uwagi ogólne Podstawową pracą murarza i tynkarza jest wykonywanie murów i tynków, a więc robót przeważających na budowie. Niemniej jednak ma on do czynienia także z innymi robotami, związanymi w mniejszym lub większym stopniu z jego zasadniczą specjalnością Tak np. wykonując fundament lub wyprawy wodoszczelne murarz tynkarz styka się z robotami izolacyjnymi, wyprawiając ościeża okienne ma do czynienia ze stolarką okienną i drzwiową itd. Dlatego też musi on zapoznać się ogólnie z konstrukcją całego budynku i zasadami wykonywania innych robót nie należących do. Continue reading „WIADOMOSCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA”

Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych

Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych Spośród różnych metod wykonywania robót tunelowych dla budowy kanałów miejskich stosowane są dwie – metoda górnicza oraz metoda tarczowa (za pomocą tarcz o małych wymiarach). Najdawniej znana i najwięcej rozpowszechniona jest metoda górnicza. Nazwa jej wywodzi się od tego, że jest ona bardzo zbliżona do metod, którymi wykonuje się chodniki w kopalniach. Zasadniczym jej elementem jest budowa poziomego tunelu lub chodnika, zwanego sztolnią. Sztolnię wykonujemy od razu w całym przekroju poprzecznym, zabezpieczając jej ściany oraz strop obudową czasową, najczęściej drewnianą. Continue reading „Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych”

Metoda tarczowa

Metoda tarczowa w zastosowaniu do budowy kanałów miejskich 8. 2. 1. Uwagi ogólne Opisana poprzednio metoda górnicza wykonywania tuneli dla budowy kanałów, chociaż jest bardzo rozpowszechniona i przydatna w wielu warunkach gruntowych, ma jedną poważną wadę a mianowicie przy tej metodzie robót tunelowych nie można jej zmechanizować, nawet częściowo. Zmechanizowanie robót zapewnia natomiast metoda tarczowa. Continue reading „Metoda tarczowa”

Ksztalt przekroju poprzecznego przy metodzie tarczowej jest kolowy

Kształt przekroju poprzecznego przy metodzie tarczowej jest kołowy. Kształt ten umożliwia mechanizację robót zarówno przy budowie kanału z elementów prefabrykowanych (bloków), jak też nawet przy betonowaniu ciągłym konstrukcji kanału. Tam, gdzie względy hydrauliczne wymagają kształtu przekroju, metoda tarczowa staje się w tunelu z bloków betonowych, wykonanym metodą wewnętrznej powierzchni jest niewykorzystana. Przykład takiego niewykorzystania kołowego przekroju poprzecznego tunelu gdzie ze względów hydraulicznych kanał musiano wyprofilować. Ze względów statycznych, tzn. Continue reading „Ksztalt przekroju poprzecznego przy metodzie tarczowej jest kolowy”

Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia

Miskę ustępową ustawia się w takiej odległości od ściany, aby można ją było wygodnie połączyć z wykonanym podejściem odpływowym, tak, że odległość ta zależna jest od typu miski i sposobu wykonania podejścia. Połączenie miski z podejściem odpływowym wykonuje się w ten sposób, że wylot miski owija się sznurem konopnym (smołowanym) i wciska do kielicha podejścia. Następnie miskę ustępową przymocowuje się za pomocą śrub (z materiałów nierdzewnych) do klocków drewnianych osadzonych w betonowej podłodze. W czasie przymocowywania miski trzeba uważać, ażeby nie uszkodzić fajansu przez zbyt silne dociskanie śruby. Miskę często po przykręceniu ocementowuje się przy podłodze w celu trwalszego jej umocowania. Continue reading „Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia”

Nowoczesna architektura : Woodlot House / FreelandBuck

Dzięki uprzejmości FreelandBuck Ten dom na grodzie Maine został zaprojektowany jako splot woluminów i dziedzińców, które zachowują precyzyjną równowagę między bryłą a pustką.
Ani rzeźbione bryły, ani zagregowane objętości w ciągłej pustce, wewnętrzne pomieszczenia i zewnętrzne dziedzińce są ciągłe, ale spotykają się tylko w ich górnych i dolnych rogach.
Więcej renderów i rysunków Domu Woodlot przez FreelandBuck po przerwie.
+ 10 Architekci: FreelandBuck Lokalizacja: Falmouth, Maine, USA Zespół projektowy: Brennan Buck, David Freeland, Kate Thatcher Przemiana masy i pustki w planie jest wzorowana na wyimaginowanej paranoicznej proliferacji platform myśliwskich stojących w lesie.
Powstały ślad jest zintegrowany z miejscem przez porowatość, a nie topologiczną ciągłość. Continue reading „Nowoczesna architektura : Woodlot House / FreelandBuck”

Budownictwo i architektura : Propozycja budowy IT w New Delhi / Nicolas Laisné

Dzięki uprzejmości Nicolas Laisne Architekt Nicolas Laisné podzielił się z nami swoją propozycją konkursu Spiretec w New Delhi w Indiach, który otrzymał wyróżnienie.
Główną ideą tego projektu było stworzenie nowoczesnego budynku z naturalnymi systemami chłodzenia inspirowanymi tradycyjną indyjską architekturą i miał zostać skomponowany przez kompleks IT z biurami, hotelem, salami konferencyjnymi i sklepami.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwa.
Dwa 100-metrowe budynki mają zawieszone ogrody na każdym piętrze i są zbudowane z mieszanki betonowych i czerwonych piaskowców.
Te ogrody są bardzo żywe z restauracjami, tarasami i amfiteatrem na świeżym powietrzu. Continue reading „Budownictwo i architektura : Propozycja budowy IT w New Delhi / Nicolas Laisné”