W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne

W zależności od rodzaju użytego spoiwa farby dzielą się na klejowe i olejne. Farba klejowa składa się z barwidła i spoiwa w postaci rozpuszczonego w wodzie kleju kostnego lub roślinnego. W farbie olejnej spoiwem jest olej naturalny lub sztuczny. Olejem naturalnym jest pokost otrzymywany z oleju lnianego lub konopnego. Do bielenia sufitów i ścian używane są farby wapienne. Continue reading „W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne”

Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych

Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych Spośród różnych metod wykonywania robót tunelowych dla budowy kanałów miejskich stosowane są dwie – metoda górnicza oraz metoda tarczowa (za pomocą tarcz o małych wymiarach). Najdawniej znana i najwięcej rozpowszechniona jest metoda górnicza. Nazwa jej wywodzi się od tego, że jest ona bardzo zbliżona do metod, którymi wykonuje się chodniki w kopalniach. Zasadniczym jej elementem jest budowa poziomego tunelu lub chodnika, zwanego sztolnią. Sztolnię wykonujemy od razu w całym przekroju poprzecznym, zabezpieczając jej ściany oraz strop obudową czasową, najczęściej drewnianą. Continue reading „Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych”

Kanaly miejskie naleza z reguly do budowli jednosztolniowych

Jeśli wymiary budowli podziemnej, którą zamierzamy wybudować metodą tunelową, zezwalają na umieszczenie jej w samej sztolni bez konieczności rozbudowy tej sztolni na boki lub w dół, to budowlę taką nazywamy jednosztolniową. Kanały: miejskie należą z reguły do budowli jednosztolniowych. Należy . jednak zaznaczyć, że w górnictwie pod pojęciem sztolni rozumie się chodnik o dużym pochyleniu z wylotem na powierzchnię terenu. Największe wymiary sztolni określane są z jednej strony przez wielkość budowli, którą mamy w niej zbudować, z drugiej strony są one ograniczone warunkami gruntowymi, gdyż nie w każdym gruncie da się wybudować sztolnie o przekroju poprzecznym 15 m, Najmniejsze wymiary przekroju sztolni określa się z warunków jej wykonania, aby umożliwić pracę ludzi przy budowie. Continue reading „Kanaly miejskie naleza z reguly do budowli jednosztolniowych”

Elementy ramy

Elementy ramy muszą być ze sobą połączone za pomocą złącz ciesielskich, zapewniających ich stateczność. Przykład dobrego połączenia stropnicy oraz progu ze stojakami . Poszycie sztolni składa się z desek zwanych inaczej klepkami. Deski te na jednym końcu są zaostrzone w celu ułatwienia ich zakładania podczas pracy na przodku tunelowym. Zwykle stosuje się klepki z desek o grubości 5 cm; przy wzroście nacisku gruntu nie zmienia się grubości klepek, tylko zbliża się do siebie ramy tunelowe stanowiące oparcie dla klepek. Continue reading „Elementy ramy”

Podchwyt w sztolni spelnia podwójna role

W razie zaobserwowania zmienności nacisków gruntu – zmienia się, jak to już było wspomniane, rozstaw ram lub stosuje się w sztolni dodatkową konstrukcję wzmacniającą, zwaną podchwytem. Podchwyt jest to konstrukcja, którą ustawia się wewnątrz ram tunelowych. Składa się on z podłużnic podtrzymujących stropnice oraz stojaków. Stojaki podchwytu mogą być ustawiane w miejscach, gdzie są potrzebne, niezależnie od rozstawu ram tunelowych. Podchwyt w sztolni spełnia podwójną rolę: wzmacnia jej konstrukcję przy bardzo dużym parciu gruntu oraz zezwala na rozbudowę sztolni w kierunku poprzecznym, umożliwiając usunięcie stojaków ram, ponieważ stropnice opierają się na podłużnicach podchwytu. Continue reading „Podchwyt w sztolni spelnia podwójna role”

Czesci ramy laczone sa ze soba za pomoca nakladek i srub

Części ramy łączone są ze sobą za pomocą nakładek i śrub. Przy ramach tunelowych stalowych progi są zwykle drewniane. Prefabrykowane progi żelbetowe również mogą być stosowane, ale są ciężkie i kosztowne. Dla większych przekrojów kanałów stosowano w pewnych przypadkach. prefabrykowane ramy żelbetowe; są one jednak bardzo ciężkie i trudno jest łączyć ich części. Continue reading „Czesci ramy laczone sa ze soba za pomoca nakladek i srub”

Rury wentylacyjne (lutnie)

W czasie robót tunelowych w gruntach z domieszkami cząstek pochodzenia organicznego, np. w gruntach torfiastych, może zdarzyć się występowanie szkodliwych gazów np. CO2 lub metanu. Ponadto w długich tunelach, nawet płytkich często wzrasta temperatura i praca jest przez to utrudniona. Dlatego w przodkach tunelowych należy przewidzieć możliwość wykonania wentylacji roboczej. Continue reading „Rury wentylacyjne (lutnie)”

Tarczowa metoda tunelowania

Po licznych udoskonaleniach i zmianie kształtu przekroju tarczy na kołowy (pierwsze tarcze miały kształt prostokątny) jest ona często stosowana przy budowie tuneli komunikacyjnych o znacznych wymiarach nawet w trudnych warunkach gruntowych. Ostatnio dość często tarcze o mniejszych średnicach są stosowane również do budowy kanałów miejskich. Do budowy kanałów miejskich stosuje się tarcze o małych średnicach, nie przekraczających zwykle 3,6–:-·3,8 m w odróżnieniu od tarcz o dużych średnicach; stosowanych do budowy tuneli komunikacyjnych. Tarczowa metoda tunelowania ma pewne cechy charakterystyczne, które w wyraźny sposób ograniczają jej stosowanie dla budowy kanałów. Cechy te omówiono niżej. Continue reading „Tarczowa metoda tunelowania”

Materialy kamienne, przeznaczone do wyrobu materialów brukowych

Materiały kamienne, przeznaczone do wyrobu materiałów brukowych, powinny być: świeże (niezwietrzałe), wykazywać dobrą oddzielność, warunkującą przydatność do obróbki, zwarte, drobnoziarniste i równoziarniste, odporne na wietrzenie oraz wytrzymałe na ścieranie, nacisk itp. Do bardzo istotnych cech należy struktura skały i dobór surowca o właściwej wielkości ziarna. Gruboziarnista struktura zwiększa wprawdzie szorstkość materiałów brukowych i wykonanej z nich nawierzchni, jednakże zwiększa również ich skłonność do wyłuskiwania się ziarn i zaokrąglania naroży i krawędzi. Zbyt drobne uziarnienie oraz struktura skrytokrystaliczna lub szklista surowca kamiennego powoduje nadmierne wygładzanie się materiału brukowego (niektóre bazalty, zbite wapienie). Stąd też wybór właściwej struktury kamienia jest rzeczą niezmiernej wagi. Continue reading „Materialy kamienne, przeznaczone do wyrobu materialów brukowych”