Do szklenia okien stalowych uzywa sie kitu miniowego

Do szklenia okien stalowych używa się kitu miniowego, składającego się z minii, kredy wapiennej i pokostu. Dla przygotowania i wygładzenia powierzchni zakitowanej (zaszpachlowanej), przeznaczonej do malowania, stosuje się pumeks i papier szklisty. Pumeks jest to kamień pochodzenia wulkanicznego, odznaczający się małym ciężarem i szorstką, szklistą powierzchnią. Papier szklisty jest to papier posmarowany klejem i posypany drobnym szkłem. Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych są obecnie w związku z oszczędnością drewna coraz szerzej stosowane w budownictwie zamiast desek i deszczułek posadzkowych. Continue reading „Do szklenia okien stalowych uzywa sie kitu miniowego”

Wprowadzenie tego sposobu budowania nosi powszechnie nazwe uprzemyslowienia budownictwa

W ten sposób wznoszenie budynków na placu budowy zeszło właściwie do roli ich montażu z elementów prefabrykowanych. Wprowadzenie tego sposobu budowania nosi powszechnie nazwę uprzemysłowienia budownictwa. Jest on szeroko stosowany w Związku Radzieckim. Za przykładem Związku Radzieckiego i niektórych państw demokracji ludowej rozpoczęliśmy również i u nas budowę pierwszych osiedli metodami uprzemysłowionymi. W 1954 r. Continue reading „Wprowadzenie tego sposobu budowania nosi powszechnie nazwe uprzemyslowienia budownictwa”

na wszystkich wiekszych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie sa wykonywane jak dawniej

Niemal na wszystkich większych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie są wykonywane jak dawniej na mokro w deskowaniu, lecz dostarczane w stanie gotowym na budowę, gdzie się je tylko montuje. Wobec niedostatecznej liczby podnośników i żurawi wieżowych ciężar elementów prefabrykowanych nie przekraczał dotychczas 300-; -400 kg. Od czasu jednak . uruchomienia w roku 1954 krajowej produkcji żurawi wieżowych i kołowych, jak np. Październik 36, oraz dzięki dostawom ciężkiego sprzętu budowlanego ze Związku Radzieckiego, ciężar elementów prefabrykowanych wzrósł kilkakrotnie i doszedł w budownictwie miejskim do 2-; -3 t, a w budownictwie przemysłowym do 1O t i więcej. Continue reading „na wszystkich wiekszych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie sa wykonywane jak dawniej”

Dlugosc klepek

Długość klepek określa się z przewidywanego rozstawu ram tunelowych w sztolni, przy rozstawie ram co 1,0 m – długość klepek wynosi 1,5 m. Długość ich musi być większa od rozstawu ram tunelowych, gdyż trzeba stosować zakłady z obu stron. Ponadto pewna liczba klepek musi mieć kształt klinowy , umożliwiający wykonanie wachlarzowego poszerzenia stropu i ścian w przodku budowanej sekcji. Poszerzenie to jest potrzebne do uzyskania miejsca dla nowej ramy tunelowej oraz klepek dalszej sekcji. Ramy tunelowe, podobnie jak klepki, mają jednakowe wymiary ustalone dla całego budowanego odcinka tunelu. Continue reading „Dlugosc klepek”

w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione

Na ramach stalowych w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione, gdyż ramy stalowe zamiast stropnicy mają część łukową. Aby podeprzeć górny łuk ramy stalowej, podłużnice podchwytu muszą być rozparte między sobą, gdyż inaczej zbliżą się do siebie pod wpływem obciążenia i górny łuk ramy może się opuścić. Z opisanych powodów, przy stwierdzeniu większego nacisku gruntu można mu przeciwdziałać tylko przez zbliżenie do siebie ram, czyli przez skrócenie sekcji lub też przez umieszczenie dodatkowych ram pośrodku sekcji. Ramom stalowym łatwo można nadać kształt odpowiadający kształtowi kanału. Wykonuje się je zwykle ze stali profilowej (teowniki). Continue reading „w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione”

Rury wentylacyjne (lutnie)

W czasie robót tunelowych w gruntach z domieszkami cząstek pochodzenia organicznego, np. w gruntach torfiastych, może zdarzyć się występowanie szkodliwych gazów np. CO2 lub metanu. Ponadto w długich tunelach, nawet płytkich często wzrasta temperatura i praca jest przez to utrudniona. Dlatego w przodkach tunelowych należy przewidzieć możliwość wykonania wentylacji roboczej. Continue reading „Rury wentylacyjne (lutnie)”

Materialy kamienne do podbudowy dróg

Materiały kamienne do podbudowy dróg Jednym z najpopularniejszych fundamentów drogowych nawierzchni tłuczniowych jest tzw. podkład na którym układana jest warstwa tłucznia. Normalne wymiary kamieni używanych do tego celu wynoszą 16 –; – 20 cm, a łączna grubość wraz z warstwą tłucznia po uwałowaniu powinna wynosić 23 cm i więcej. Materiał kamienny, stanowiący podkład nawierzchni, przenosi obciążenie ruchu i rozkłada je równomiernie na podłoże drogi. Wymagania co do, jakości kamienia podkładowego mogą być niższe w porównaniu z materiałem brukowym lub stosowanym do, wyrobu kruszywa. Continue reading „Materialy kamienne do podbudowy dróg”

Materialy kamienne, przeznaczone do wyrobu materialów brukowych

Materiały kamienne, przeznaczone do wyrobu materiałów brukowych, powinny być: świeże (niezwietrzałe), wykazywać dobrą oddzielność, warunkującą przydatność do obróbki, zwarte, drobnoziarniste i równoziarniste, odporne na wietrzenie oraz wytrzymałe na ścieranie, nacisk itp. Do bardzo istotnych cech należy struktura skały i dobór surowca o właściwej wielkości ziarna. Gruboziarnista struktura zwiększa wprawdzie szorstkość materiałów brukowych i wykonanej z nich nawierzchni, jednakże zwiększa również ich skłonność do wyłuskiwania się ziarn i zaokrąglania naroży i krawędzi. Zbyt drobne uziarnienie oraz struktura skrytokrystaliczna lub szklista surowca kamiennego powoduje nadmierne wygładzanie się materiału brukowego (niektóre bazalty, zbite wapienie). Stąd też wybór właściwej struktury kamienia jest rzeczą niezmiernej wagi. Continue reading „Materialy kamienne, przeznaczone do wyrobu materialów brukowych”

Pisuary

Pisuary Pisuary stosowane są w męskich ustępach budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych itp. W domach mieszkalnych zazwyczaj pisuarów nie stosuje się rolę ich spełnia miska ustępowa z podnoszonym sedesem. Istnieją najrozmaitsze rodzaje pisuarów, przy czym są one wykonywane z różnych materiałów. Warunkiem właściwego spełniania przez nie roli jest możliwie gładka powierzchnia, jak najszybsze odprowadzanie moczu oraz dobre spłukiwanie. Najbardziej rozpowszechnione są pisuary ścienne, tzw. Continue reading „Pisuary”

Poza natryskami o bateriach indywidualnych stosuje sie szczególnie w kapieliskach szkolnych

Poza natryskami o bateriach indywidualnych stosuje się szczególnie w kąpieliskach szkolnych, koszarowych natryski zbiorowe o wspólnym mieszaczu. Natryski umieszcza się wtedy w odstępach 0,80-1,00 m w jednym lub paru rzędach, nieraz bez ścianek dzielących pomieszczenie na poszczególne kabiny. Natryski uruchamiane są centralnie. Urządzenia tego rodzaju stosowane bywają również w kąpieliskach zakładów pracy, gdzie jednak pomieszczenie dzieli się zazwyczaj na kabiny, a poszczególne natryski uruchamiane są dźwignią z pociąganiem przez każdego z kąpiących się. Zasady umieszczania wpustów podłogowych są przy instalacjach tego rodzaju takie same jak omówiono poprzednio. Continue reading „Poza natryskami o bateriach indywidualnych stosuje sie szczególnie w kapieliskach szkolnych”