Zadaniem scian wewnetrznych jest podzial wnetrza budynku na pojedyncze pomieszczenia

Zadaniem ścian wewnętrznych jest podział wnętrza budynku na pojedyncze pomieszczenia. Ściany wewnętrzne dzielą się na ściany wewnętrzne nośne i ścianki działowe. Na ścianach wewnętrznych nośnych opierają się inne elementy konstrukcyjne, jak stropy, dach i schody. Ścianki wewnętrzne działowe nie są obciążone i stanowią tylko wewnętrzne przegrody przedzielające poszczególne lokale mieszkalne, biurowe lub usługowe. Wewnętrzne ścianki działowe są zwykle cienkie (6 cm) i wykonane z lekkich materiałów. Continue reading „Zadaniem scian wewnetrznych jest podzial wnetrza budynku na pojedyncze pomieszczenia”

Wysokosc sztolni nie moze byc mniejsza niz 1,5 m

Wysokość sztolni nie może być mniejsza niż 1,5 m, a jej szerokość mniejsza niż 1,0 m. Elementami głównymi sztolni są: rama tunelowa (odrzwia) oraz po- szycie drewniane. Klasycznymi ramami stosowanymi w tunelarstwie są ramy tunelowe drewniane o kształcie trapezowym. Przy budowie kanałów zwykle stosuje się ramy tunelowe stalowe o wymiarach i kształcie -dostosowanym do kształtu i wymiarów kanału, który mamy przy ich pomocy wybudować. Stosowanie ram tunelowych stalowych jest w zasadzie ograniczone do budowli jednosztolniowych, przy których nie rozbudowuje się przekroju, gdyż w razie konieczności takiej rozbudowy ramy tunelowe o kształcie podkowiastym sprawiają wiele trudności. Continue reading „Wysokosc sztolni nie moze byc mniejsza niz 1,5 m”

Podchwyt w sztolni spelnia podwójna role

W razie zaobserwowania zmienności nacisków gruntu – zmienia się, jak to już było wspomniane, rozstaw ram lub stosuje się w sztolni dodatkową konstrukcję wzmacniającą, zwaną podchwytem. Podchwyt jest to konstrukcja, którą ustawia się wewnątrz ram tunelowych. Składa się on z podłużnic podtrzymujących stropnice oraz stojaków. Stojaki podchwytu mogą być ustawiane w miejscach, gdzie są potrzebne, niezależnie od rozstawu ram tunelowych. Podchwyt w sztolni spełnia podwójną rolę: wzmacnia jej konstrukcję przy bardzo dużym parciu gruntu oraz zezwala na rozbudowę sztolni w kierunku poprzecznym, umożliwiając usunięcie stojaków ram, ponieważ stropnice opierają się na podłużnicach podchwytu. Continue reading „Podchwyt w sztolni spelnia podwójna role”

Materialy brukowe ze skal osadowych nie znalazly jeszcze szerszego zastosowania

Materiały brukowe ze skał osadowych nie znalazły jeszcze szerszego zastosowania, oprócz miejscowego zużycia. Szczególniejszą uwagę należy zwrócić na piaskowce, zwłaszcza piaskowce fliszowe karpackie, które jakkolwiek stanowią jakościowo dość różnorodny materiał, dają możność dobom odpowiedniego surowca do wyrobu brukowca i kostki nieregularnej. Jednym z większych kamieniołomów piaskowca do celów drogowych są Klęczany koło Nowego Sącza. Również wiele kamieniołomów na Śląsku Cieszyńskim dostarczało i dostarcza materiałów brukowych z piaskowca. Materiał brukowy z. Continue reading „Materialy brukowe ze skal osadowych nie znalazly jeszcze szerszego zastosowania”

Materialy kamienne narzutowe stanowia wazny surowiec do produkcji kruszywa

Materiały kamienne narzutowe stanowią ważny surowiec do produkcji kruszywa, zwłaszcza tłucznia i miału do budowy i uzyskania zwykłych nawierzchni tłuczniowych. Różnorodność składu, uziarnienia i świeżości materiału narzutowego wpływa w dużym stopniu na niejednorodność kruszywa. Na obszarach występowania skał magmowych, metamorficznych i osadowych istniejące tam kamieniołomy produkują przede wszystkim kruszywo zwykłe. We wspomnianych ,już kamieniołomach bazaltu Dolnego Śląska oraz w kamieniołomach kwarcytu koło Zagnańska i w niektórych kamieniołomach piaskowca jest produkowane kruszywo granulowane. Krakowskich skał wylewnych j porfirów i melafirów : od dawna używa się do produkcji kruszywa zwykłego. Continue reading „Materialy kamienne narzutowe stanowia wazny surowiec do produkcji kruszywa”

Równiez niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zas od frontu budynku), jesli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, moga nie byc laczone z siecia kanalizacyjna

Również niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zaś od frontu budynku), jeśli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, mogą nie być łączone z siecią kanalizacyjną. Co najmniej jednak, z co trzeciej deszczówki należy w celu odpowietrzenia i przepłukania tras kanalizacyjnych odprowadzać wody bezpośrednio do sieci. Jedno uszczelnienie, w którym na specjalnej kracie osadzają się grubsze zanieczyszczenia spływające z dachów, jak liście, papiery itp. W przypadku gdy wylot pionu deszczowego (z dachu, z tarasów itp.) znajduje się niżej niż okna części sąsiedniej budynku, tak że mogłyby się do niej przedostawać gazy z sieci kanalizacyjnej, rury deszczowe powinny być wyposażone (przed przejściem z przewodu pionowego w poziomy) w syfony. Rura deszczowa żeliwna powinna w ziemi przejść w przewód poziomy wykonany z rury kamionkowej. Continue reading „Równiez niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zas od frontu budynku), jesli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, moga nie byc laczone z siecia kanalizacyjna”

Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny

Zaworami wody ciepłej i zimnej można wyregulować temperaturę wody zmieszanej, wypływającej do wanny. Przy zastosowaniu baterii tego rodzaju ciśnienie w piecach jest w zasadzie równe ciśnieniu atmosferycznemu, nadciśnienie w tym wypadku nie powstaje (stąd nazwa pieca – bezciśnieniowy), ponieważ przez rurę natryskową wnętrze pieca stale połączone jest z atmosferą. Łazienka na jedną wannę powinna mieć wymiary (w planie) nie mniejsze niż 2,5 X 1,5 m. Każda łazienka powinna być wentylowana. W łazienkach z piecami kąpielowymi gazowymi drzwi muszą mieć w dole otwory do dopływu powietrza. Continue reading „Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny”

Wymiary i ksztalt zlewów oraz material, z jakiego zostaly wykonane

Wymiary i kształt zlewów oraz materiał, z jakiego zostały wykonane, bywają różne. Stosowane są zlewy żeliwne, kamionkowe, fajansowe i inne prostokątne, owalne itp. Zlewy owalne mają zazwyczaj wymiary (w planie) 380-425 X 230-280 mm, najbardziej rozpowszechnione są zlewy tego typu o szerokości 420 mm i występie 260 mm. Zlewy czworokątne produkowane są najczęściej o wymiarach: szerokość 400-600 mm, występ 235-345 mm. Stosowane są również zlewy kątowe. Continue reading „Wymiary i ksztalt zlewów oraz material, z jakiego zostaly wykonane”

Architektura 21szego wieku : Aktualizacja: Opera House / Zaha Hadid

Sharwe Jutro wyznacza dzień otwarcia Opery w Kantonie Zaha Hadid.
Projekt o powierzchni 70 000 m2 składa się z dwóch solidnych geometrycznych form owiniętych strukturalnym egzoszkieletem.
Te dwa składniki, z ich podobną formą, kolorem i wspólną strukturalną ekspresją, tworzą silną ekspresję artystyczną, w której mieści się centrum kulturalne.
Kątowe zewnętrzne intencje Hadida są przenoszone przez wnętrza, kształtując dynamiczne przestrzenie gromadzące i przestrzenie śródmiąższowe.
W przypadku głównej audytorium koncepcja Hadida przejawiła się w postaci płynnych wstęg, które owijają główną scenę. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Aktualizacja: Opera House / Zaha Hadid”