Cegly nie nosi sie juz dzis tak jak dawniej na plecach

Dziś, po upływie 15 lat rozwoju budownictwa w Polsce Ludowej, w każdym rodzaju robót obserwujemy wielki postęp techniczny. Dzięki niemu nie tylko lżejsza jest praca robotnika, ale szybciej wznosi się budynek. Cegły nie nosi się już dziś tak jak dawniej na plecach – bezpowrotnie zniknął zawód koźlarza. Zamiast niego widzimy dziś podnośniki, transportery lub żurawie wieżowe. Wszystkie najbardziej pracochłonne roboty, jak np. Continue reading „Cegly nie nosi sie juz dzis tak jak dawniej na plecach”

Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie maja byc jakies stale urzadzenia

Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie mają być jakieś stałe urządzenia, np. włazy, komory połączeniowe itp. Ze wszystkich wyżej wymienionych względów rozstaw szybów dla robót tunelowych przy budowie kanałów przyjmuje się co 40-60 m, starając się nie przekraczać 100 m. W dole szybu należy przewidzieć miejsce na studzienkę do odwodnienia, dlatego szyb zwykle umieszcza się tak, aby oś jego była przesunięta o pewną odległość, np. ok. Continue reading „Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie maja byc jakies stale urzadzenia”

Szczyt sztolni na ramach stalowych

Szczyt sztolni na ramach stalowych ma kształt odpowiadający kształtowi ramy. Na kilku budowach wykonanych ostatnio w Polsce stosowane były do obudowy sztolni, poza progami i ramami żelbetowymi, również i klepki żelbetowe prefabrykowane. Mają one jednak wiele takich wad, jak: znaczny ciężar, duży koszt wykonania oraz trudności z ich ustawieniem przy tunelowaniu, co przemawia przeciwko ich stosowaniu. Ze względu na znaczny ciężar i związane z tym trudności nie nadają się one do tunelowania w trudnych warunkach gruntowych. Zaletą ich jest to, że można je pozostawić do wykorzystania jako element nośny obudowy kanału, co jednak nie zawsze się udaje. Continue reading „Szczyt sztolni na ramach stalowych”

Drugi koniec belki jest rozparty od góry do stropu poprzednich sekcji sztolni

Pod ochroną sufitu i zakładanych kolejno, coraz niżej, klepek bocznych i desek szczytu, usuwamy grunt coraz niżej w kierunku spągu sztolni aż do głębokości, gdzie można ułożyć stropnicę następnej ramy lub górny łuk ramy stalowej. Aby nie dopuścić do obniżenia się stropu, obciążonego parciem gruntu, strop ten podtrzymujemy, zakładając pod ustawioną stropnicę lub łuk ramy stalowej – belkę, opartą na przenośnym koźle. Drugi koniec belki jest rozparty od góry do stropu poprzednich sekcji sztolni. Można też podtrzymać strop budowanej sztolni za pomocą zastrzału. Ten sposób podtrzymania był stosowany przy budowie tuneli kanalizacji oraz sztolni metra w Paryżu. Continue reading „Drugi koniec belki jest rozparty od góry do stropu poprzednich sekcji sztolni”

Tarczowa metoda tunelowania

Po licznych udoskonaleniach i zmianie kształtu przekroju tarczy na kołowy (pierwsze tarcze miały kształt prostokątny) jest ona często stosowana przy budowie tuneli komunikacyjnych o znacznych wymiarach nawet w trudnych warunkach gruntowych. Ostatnio dość często tarcze o mniejszych średnicach są stosowane również do budowy kanałów miejskich. Do budowy kanałów miejskich stosuje się tarcze o małych średnicach, nie przekraczających zwykle 3,6–:-·3,8 m w odróżnieniu od tarcz o dużych średnicach; stosowanych do budowy tuneli komunikacyjnych. Tarczowa metoda tunelowania ma pewne cechy charakterystyczne, które w wyraźny sposób ograniczają jej stosowanie dla budowy kanałów. Cechy te omówiono niżej. Continue reading „Tarczowa metoda tunelowania”

Tarcza jest urzadzeniem kosztownym

Przy pracy na dłuższym odcinku tarcza zwykle wymaga generalnego remontu, po którym może znowu pracować na odcinku ok. 1000 m. Z tych powodów nie należy stosować tarczy na odcinkach krótszych, chyba że tego wymagają specjalne względy. Tarcza jest urządzeniem kosztownym i dlatego należy starać się wykorzystać ją w możliwie najlepszy sposób. – Konstrukcja tarczy zezwala w zasadzie na wykonywanie tylko prostych odcinków tunelu. Continue reading „Tarcza jest urzadzeniem kosztownym”

Materialy brukowe ze skal osadowych nie znalazly jeszcze szerszego zastosowania

Materiały brukowe ze skał osadowych nie znalazły jeszcze szerszego zastosowania, oprócz miejscowego zużycia. Szczególniejszą uwagę należy zwrócić na piaskowce, zwłaszcza piaskowce fliszowe karpackie, które jakkolwiek stanowią jakościowo dość różnorodny materiał, dają możność dobom odpowiedniego surowca do wyrobu brukowca i kostki nieregularnej. Jednym z większych kamieniołomów piaskowca do celów drogowych są Klęczany koło Nowego Sącza. Również wiele kamieniołomów na Śląsku Cieszyńskim dostarczało i dostarcza materiałów brukowych z piaskowca. Materiał brukowy z. Continue reading „Materialy brukowe ze skal osadowych nie znalazly jeszcze szerszego zastosowania”

Syfony nalezy umieszczac bezposrednio przy przyborach sanitarnych

Syfony należy umieszczać bezpośrednio przy przyborach sanitarnych. Połączenia podejścia przyboru sanitarnego z pionem wykonywane jest przez wmontowanie na pionie specjalnej kształtki trójnika albo czwórnika, do której zostaje przyłączone podejście. Długość podejścia tj. odległość przyboru sanitarnego od pionu, powinna być możliwie jak najmniejsza (maksimum dla miski ustępowej 2,5 m, dla innych przyborów 3,5 m) . Przy odległościach większych należy przewidywać dodatkową wentylację końcówki podejścia. Continue reading „Syfony nalezy umieszczac bezposrednio przy przyborach sanitarnych”

Równiez niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zas od frontu budynku), jesli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, moga nie byc laczone z siecia kanalizacyjna

Również niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zaś od frontu budynku), jeśli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, mogą nie być łączone z siecią kanalizacyjną. Co najmniej jednak, z co trzeciej deszczówki należy w celu odpowietrzenia i przepłukania tras kanalizacyjnych odprowadzać wody bezpośrednio do sieci. Jedno uszczelnienie, w którym na specjalnej kracie osadzają się grubsze zanieczyszczenia spływające z dachów, jak liście, papiery itp. W przypadku gdy wylot pionu deszczowego (z dachu, z tarasów itp.) znajduje się niżej niż okna części sąsiedniej budynku, tak że mogłyby się do niej przedostawać gazy z sieci kanalizacyjnej, rury deszczowe powinny być wyposażone (przed przejściem z przewodu pionowego w poziomy) w syfony. Rura deszczowa żeliwna powinna w ziemi przejść w przewód poziomy wykonany z rury kamionkowej. Continue reading „Równiez niektóre deszczówki umieszczone od strony podwórza (nie zas od frontu budynku), jesli na podwórzu jest wpust kanalizacyjny podwórzowy, moga nie byc laczone z siecia kanalizacyjna”