podzial poziomy okna

Dlatego też podział poziomy okna ślemieniem oddzielającym górną część (naświetla) może być zastosowany wyłącznie w oknach wysokości powyżej 1,80 m. Podział szczeblinowania na szyby powinien tworzyć prostokąty o harmonizujących proporcjach. Okna półkoliste lub odcinkowe będą miały szyby o kształtach zbliżonych do trójkątów lub trapezów. Konieczne jednak jest doprowadzenie wielkości szyb w całej stolarce elewacji do zbliżonych proporcji. Szczególnie należy zwracać uwagę na kierunek ustawienia prostokątów (poziomo lub pionowo) zależnie od ogólnych kierunków i proporcji elewacji. Continue reading „podzial poziomy okna”

Rozmieszczenie balkonów na elewacji

Ze względu na specjalne przeznaczenie budynku lub na sytuację należy nadać mocny wyraz architektoniczny, stosuje się jako motywy główne elewacji: balkony, podcienia, loggie, wykusze, nadwieszanie lub cofanie kondygnacji. Są to środki bardzo mocne, których używać można w wyjątkowych wypadkach. Jedynie balkony stanowią dość rozpowszechniony motyw elewacyjny. Balkony mają duże znaczenie użytkowe, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Nadają one specjalny wyraz elewacjom budynków mieszkalnych. Continue reading „Rozmieszczenie balkonów na elewacji”

Okna strychowe

Gzymsy wieńczące powinny być jak najprostsze i o małym wyskoku: Często wystarczyć może tylko sama płytka lub rolka ceglana przykryta blachą. Zupełne zlikwidowanie gzymsu przeważnie daje niekorzystne wyniki, bo powoduje często zacieki i plamy na elewacjach. Okna strychowe, mansardowe, lukarny. Strychy użytkowe powinny być oświetlone oknami umieszczonymi w dachu. Przy stromych dachach okienka strychowe tworzą urozmaicenie sylwety dachu. Continue reading „Okna strychowe”

Drzwi klepkowe

Drzwi klepkowe mogą mieć układ klepek pionowy, skośny lub poziomy i mogą być układane w różne kształty. Jedynym warunkiem jest dostosowanie rysunku drzwi do charakteru elewacji. Budynki użyteczności publicznej, w których równocześnie przebywa większa liczba ludzi, ze względu na bezpieczeństwo powinny mieć drzwi otwierane na zewnątrz. Natomiast budynki mieszkalne, biurowe i inne, w których nie zachodzi obawa masowego opuszczania lokalu przez ludzi, mogą mieć drzwi otwierane do środka. Drzwi otwierane na zewnątrz muszą mieć specjalnie szeroką futrynę (krosnową) wystającą przed węgarek muru lub futrynę zwyczajną bez węgarka, np. Continue reading „Drzwi klepkowe”

Rury wentylacyjne (lutnie)

W czasie robót tunelowych w gruntach z domieszkami cząstek pochodzenia organicznego, np. w gruntach torfiastych, może zdarzyć się występowanie szkodliwych gazów np. CO2 lub metanu. Ponadto w długich tunelach, nawet płytkich często wzrasta temperatura i praca jest przez to utrudniona. Dlatego w przodkach tunelowych należy przewidzieć możliwość wykonania wentylacji roboczej. Continue reading „Rury wentylacyjne (lutnie)”

Tarcza jest urzadzeniem kosztownym

Przy pracy na dłuższym odcinku tarcza zwykle wymaga generalnego remontu, po którym może znowu pracować na odcinku ok. 1000 m. Z tych powodów nie należy stosować tarczy na odcinkach krótszych, chyba że tego wymagają specjalne względy. Tarcza jest urządzeniem kosztownym i dlatego należy starać się wykorzystać ją w możliwie najlepszy sposób. – Konstrukcja tarczy zezwala w zasadzie na wykonywanie tylko prostych odcinków tunelu. Continue reading „Tarcza jest urzadzeniem kosztownym”

Syfony nalezy umieszczac bezposrednio przy przyborach sanitarnych

Syfony należy umieszczać bezpośrednio przy przyborach sanitarnych. Połączenia podejścia przyboru sanitarnego z pionem wykonywane jest przez wmontowanie na pionie specjalnej kształtki trójnika albo czwórnika, do której zostaje przyłączone podejście. Długość podejścia tj. odległość przyboru sanitarnego od pionu, powinna być możliwie jak najmniejsza (maksimum dla miski ustępowej 2,5 m, dla innych przyborów 3,5 m) . Przy odległościach większych należy przewidywać dodatkową wentylację końcówki podejścia. Continue reading „Syfony nalezy umieszczac bezposrednio przy przyborach sanitarnych”

Woda (ze zbiornika pluczacego lub wprost z wodociagu) rozdziela sie wachlarzowato i równomiernie splukuje cala scianke

Przy wyposażeniu bardziej luksusowym instaluje się pisuary składające się z kilku członów fajansowych zestawionych razem spłukiwanie odbywa się przy użyciu specjalnych wykonanych z mosiądzu i poniklowanych tzw. czap natryskowych umieszczonych w każdym członie. Woda (ze zbiornika płuczącego lub wprost z wodociągu) rozdziela się wachlarzowato i równomiernie spłukuje całą ściankę. Tego rodzaju czapy natryskowe można stosować także w zwykłych pisuarach ściennych. Pomieszczenia wyposażone w pisuary powinny mieć podłogę wodoszczelną wykonaną ze spadkiem oraz wpust podłogowy (50 mm). Continue reading „Woda (ze zbiornika pluczacego lub wprost z wodociagu) rozdziela sie wachlarzowato i równomiernie splukuje cala scianke”

Budownictwo wczoraj i dzis : In Progress: Kilden / ALA Architects

ALA Architekci Architekci: ALA Architetcs Lokalizacja: Kristiansand, Norwegia Zespół projektowy: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta, Samuli Woolston i Birger Grönholm z Niklas Mahlberg, Pekka Sivula, Pauliina Rossi, Pauliina Skyttä, Sami Mikonheimo, Jani Koivula, Auvo Lindroos, Aleksi Niemeläinen, Erling Sommerfeldt, Ingrid Kokkonen, Tomi Henttinen, Harri Ahokas, Anniina Koskela Klaus Stolt Współpracownicy: SMS Arkitekter AS: Erik Sandsmark, Wenche Aabel, Lasse Stamrud, Hanne Alnes (partner lokalny) WSP Multiconsult AS (inżynieria budowlana) Arup Acoustics ( akustyka sali) Brekke Strand Akustyka (akustyka pomieszczenia) Sweco Griel (inżynieria mechaniczna) Cowi (elektrotechnika) TPC (technika budowy teatru) Klient: Teater i Konserthus dla S.
rlandet IKS Obszar projektu: 24 000 m2 Rok projektu: w budowie Zdjęcia : Dzięki uprzejmości ALA Architects Kilden zgromadzi wszystkie miejskie instytucje sztuki scenicznej.
Kristiansand Symphony Orchestra będzie miała do swojej dyspozycji salę koncertową, która pomieści 1200 uczestników.
Agder Theatre, grupa regionalna, będzie miał teatr o pojemności 700, doskonałą akustykę i zaawansowany sprzęt z wieżą sceniczną.
. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : In Progress: Kilden / ALA Architects”