W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne

W zależności od rodzaju użytego spoiwa farby dzielą się na klejowe i olejne. Farba klejowa składa się z barwidła i spoiwa w postaci rozpuszczonego w wodzie kleju kostnego lub roślinnego. W farbie olejnej spoiwem jest olej naturalny lub sztuczny. Olejem naturalnym jest pokost otrzymywany z oleju lnianego lub konopnego. Do bielenia sufitów i ścian używane są farby wapienne. Continue reading „W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa farby dziela sie na klejowe i olejne”

Kanaly miejskie naleza z reguly do budowli jednosztolniowych

Jeśli wymiary budowli podziemnej, którą zamierzamy wybudować metodą tunelową, zezwalają na umieszczenie jej w samej sztolni bez konieczności rozbudowy tej sztolni na boki lub w dół, to budowlę taką nazywamy jednosztolniową. Kanały: miejskie należą z reguły do budowli jednosztolniowych. Należy . jednak zaznaczyć, że w górnictwie pod pojęciem sztolni rozumie się chodnik o dużym pochyleniu z wylotem na powierzchnię terenu. Największe wymiary sztolni określane są z jednej strony przez wielkość budowli, którą mamy w niej zbudować, z drugiej strony są one ograniczone warunkami gruntowymi, gdyż nie w każdym gruncie da się wybudować sztolnie o przekroju poprzecznym 15 m, Najmniejsze wymiary przekroju sztolni określa się z warunków jej wykonania, aby umożliwić pracę ludzi przy budowie. Continue reading „Kanaly miejskie naleza z reguly do budowli jednosztolniowych”

w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione

Na ramach stalowych w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione, gdyż ramy stalowe zamiast stropnicy mają część łukową. Aby podeprzeć górny łuk ramy stalowej, podłużnice podchwytu muszą być rozparte między sobą, gdyż inaczej zbliżą się do siebie pod wpływem obciążenia i górny łuk ramy może się opuścić. Z opisanych powodów, przy stwierdzeniu większego nacisku gruntu można mu przeciwdziałać tylko przez zbliżenie do siebie ram, czyli przez skrócenie sekcji lub też przez umieszczenie dodatkowych ram pośrodku sekcji. Ramom stalowym łatwo można nadać kształt odpowiadający kształtowi kanału. Wykonuje się je zwykle ze stali profilowej (teowniki). Continue reading „w sztolniach stosowanie konstrukcji podchwytu jest utrudnione”

Budowe sztolni rozpoczynamy od szybu

W USA i innych krajach używane są często klepki z blachy o różnych profilach; najczęściej z blachy falistej o niskich falach. Są one lekkie, należy jednak dążyć do ich pełnego odzysku, co nie zawsze się udaje, a wtedy wzrastają znacznie koszty budowy. Budowę sztolni rozpoczynamy od szybu, w którym ustawiamy pierwszą ramę, mocując ją do obudowy szybu. Przebijamy się przez ścianę szybu w górze sztolni i ostrożnie usuwamy grunt, zakładając jednocześnie klepki sufitu sztolni. Zaostrzone końce klepek ułatwiają tę czynność. Continue reading „Budowe sztolni rozpoczynamy od szybu”

Kruszywo lamane

Kruszywo łamane Kruszywo łamane jest produktem otrzymywanym z surowca kamiennego naturalnego lub sztucznego (żużel, klinkier) przez jednokrotne lub kilkakrotne rozdrobnienie maszynowe i następnie przesiewanie przez sito. Ze względu na sposób obróbki i zastosowanie rozróżniamy kruszywo zwykłe i kruszywo granulowane. Kruszywa zwykłego używa się do budowy i do utrzymania nawierzchni tłuczniowych. Najważniejsze odmiany kruszywa zwykłego są następujące: 1) tłuczeń drobny od 25 do 40 mm, średni od 40 do 63 mm, gruby od 63 do 80 mm stosowany do budowy i konserwacji nawierzchni tłuczniowych, . , 2) kliniec gruby od 16 do 25 mm stosowany do klinowania nawierzchni tłuczniowych, 2) kliniec nie odsiany od O do 25 mm, lub od 5 do 25 mm (nie objęty normą), 4) miał o uziarnieniu od O do 15 mm, od 2 do 15 mm (nie objęty normą) stosowany do wypełniania wolnych przestrzeni w nawierzchni . Continue reading „Kruszywo lamane”

Podejscia pod przybory sanitarne

Podejścia pod przybory sanitarne. Każdy przybór sanitarny – np. umywalka, miska ustępowa czy wpust podłogowy łączy się z siecią kanalizacyjną za pomocą odcinka przewodu zwanego podejściem. Zazwyczaj przy tym przybory sanitarne przyłączane są do pionów kanalizacyjnych, choć w poszczególnych przypadkach stosuje się przyłączanie wprost do poziomów (w najniższej kondygnacji budynku). Podejścia pod przybory sanitarne (albo też ich grupy – nie jednokrotnie bowiem stosuje się jedno podejście np. Continue reading „Podejscia pod przybory sanitarne”

Ksztalt i budowa misek ustepowych sa rózne

Kształt i budowa misek ustępowych są różne. Konstrukcja miski powinna zapewniać odpowiednie spłukanie nieczystości i całkowite ich odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej. Każda miska powinna mieć przy tym zamknięcie wodne umieszczone bezpośrednio pod miską, o wysokości, co najmniej 75 mm. W dalszym ciągu podamy kilka najbardziej u nas rozpowszechnionych typów misek ustępowych. Różnią się one między sobą głównie ukształtowaniem wylotu, przy czym dobór typu miski zależny jest od sposobu ustawienia jej przy montażu w stosunku do pionu spustowego oraz do rodzaju podejścia najłatwiejszego do wykonania w danych warunkach. Continue reading „Ksztalt i budowa misek ustepowych sa rózne”

Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia

Miskę ustępową ustawia się w takiej odległości od ściany, aby można ją było wygodnie połączyć z wykonanym podejściem odpływowym, tak, że odległość ta zależna jest od typu miski i sposobu wykonania podejścia. Połączenie miski z podejściem odpływowym wykonuje się w ten sposób, że wylot miski owija się sznurem konopnym (smołowanym) i wciska do kielicha podejścia. Następnie miskę ustępową przymocowuje się za pomocą śrub (z materiałów nierdzewnych) do klocków drewnianych osadzonych w betonowej podłodze. W czasie przymocowywania miski trzeba uważać, ażeby nie uszkodzić fajansu przez zbyt silne dociskanie śruby. Miskę często po przykręceniu ocementowuje się przy podłodze w celu trwalszego jej umocowania. Continue reading „Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia”

Architektura 21szego wieku : Ogród Botaniczny w Bellevue / Olson Kundig Architects

Rendering lotu ptaka do Ogrodu Botanicznego Bellevue.
Architekci Olson Kundig Udoskonalenia Ogrodu Botanicznego w Bellevue, prowadzone przez Olson Kundig Architects, obejmują nowy kompleks Visitor Centre, remonty rezydencji z połowy wieku oraz rozbudowane prace site-site.
Ukierunkowane na minimalną certyfikację LEED Silver, te ulepszenia poprawią istniejący program edukacyjny i zapewnią udogodnienia dla większej liczby odwiedzających.
.
Ogród botaniczny Bellevue może stać się jednym z najlepszych ogrodów botanicznych na świecie. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Ogród Botaniczny w Bellevue / Olson Kundig Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Projekt i Virtual Reality Educational Complex / OIII architecten

Dzięki uprzejmości OIII architecten OIII architecten przyznano komisję na budowę klastra programów poświęconych edukacji w mediach cyfrowych i twórczości cyfrowej przez Izbę Gospodarczą Nord De France.
Lokalizacja projektu o powierzchni 18 800 metrów kwadratowych znajduje się na nowo wybudowanym terenie nad brzegiem rzeki Scheldt, na obrzeżach Valenciennes.
Więcej o projekcie po przerwie.
Budowane obecnie szkoły prowadzone są przez grupę Supinfocom, założoną w latach 80.
przez Izbę Handlową. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Projekt i Virtual Reality Educational Complex / OIII architecten”