Zadaniem scian wewnetrznych jest podzial wnetrza budynku na pojedyncze pomieszczenia

Zadaniem ścian wewnętrznych jest podział wnętrza budynku na pojedyncze pomieszczenia. Ściany wewnętrzne dzielą się na ściany wewnętrzne nośne i ścianki działowe. Na ścianach wewnętrznych nośnych opierają się inne elementy konstrukcyjne, jak stropy, dach i schody. Ścianki wewnętrzne działowe nie są obciążone i stanowią tylko wewnętrzne przegrody przedzielające poszczególne lokale mieszkalne, biurowe lub usługowe. Wewnętrzne ścianki działowe są zwykle cienkie (6 cm) i wykonane z lekkich materiałów. Continue reading „Zadaniem scian wewnetrznych jest podzial wnetrza budynku na pojedyncze pomieszczenia”

Sztolnia wzmocniona podchwytem

Sztolnia wzmocniona podchwytem. Przód sztolni zabezpiecza się za pomocą desek ułożonych poziomo. Zabezpieczenie to nosi nazwę szczytu . Kształt szczytu odpowiada kształtowi przekroju poprzecznego sztolni. Wymiary zewnętrzne szczytu są większe od wymiarów zewnętrznej ramy tunelowej, co umożliwia umieszczenie ramy sztolni pod ochroną szczytu. Continue reading „Sztolnia wzmocniona podchwytem”

Szczyt sztolni na ramach stalowych

Szczyt sztolni na ramach stalowych ma kształt odpowiadający kształtowi ramy. Na kilku budowach wykonanych ostatnio w Polsce stosowane były do obudowy sztolni, poza progami i ramami żelbetowymi, również i klepki żelbetowe prefabrykowane. Mają one jednak wiele takich wad, jak: znaczny ciężar, duży koszt wykonania oraz trudności z ich ustawieniem przy tunelowaniu, co przemawia przeciwko ich stosowaniu. Ze względu na znaczny ciężar i związane z tym trudności nie nadają się one do tunelowania w trudnych warunkach gruntowych. Zaletą ich jest to, że można je pozostawić do wykorzystania jako element nośny obudowy kanału, co jednak nie zawsze się udaje. Continue reading „Szczyt sztolni na ramach stalowych”

Budowe sztolni rozpoczynamy od szybu

W USA i innych krajach używane są często klepki z blachy o różnych profilach; najczęściej z blachy falistej o niskich falach. Są one lekkie, należy jednak dążyć do ich pełnego odzysku, co nie zawsze się udaje, a wtedy wzrastają znacznie koszty budowy. Budowę sztolni rozpoczynamy od szybu, w którym ustawiamy pierwszą ramę, mocując ją do obudowy szybu. Przebijamy się przez ścianę szybu w górze sztolni i ostrożnie usuwamy grunt, zakładając jednocześnie klepki sufitu sztolni. Zaostrzone końce klepek ułatwiają tę czynność. Continue reading „Budowe sztolni rozpoczynamy od szybu”

Ciosy do podpór mostowych

Ciosy do podpór mostowych Wymagania techniczne dotyczące ciosów kamiennych, używanych w robotach inżynierskich, określają diwie normy państwowe: PN/B-11130. Ciosy proste do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich PN/B-11131. Ciosy kształtowane do podpór mostowych. Ciosy proste z kamienia naturalnego są stosowane jatko elementy konstrukcyjne do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich (jazy, bulwary. nadbrzeżne, ściany oporowe) stanowiące wykończenie lica budowli . Continue reading „Ciosy do podpór mostowych”

Doplyw wody ma przewaznie C/J 20 mm, w przypadku wanny z piecykiem gazowym – 15 mm

Dopływ wody ma przeważnie C/J 20 mm, w przypadku wanny z piecykiem gazowym – 15 mm. Woda gorąca do kąpieli przygotowywana jest albo centralnie (np. dla całego domu czy kąpieliska), albo w indywidualnych grzejnikach opalanych gazem, czy też węglem lub wykorzystujących ciepło paleniska kuchennego. Oddzielne zawory na ciepłą i zimną wodę, zmontowane nad wanną (na wysokości 15 cm) na ścianie, instalowane są, gdy woda podgrzewana jest centralnie lub w piecu kąpielowym. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie ale w zastosowaniu niezbyt dogodne. Continue reading „Doplyw wody ma przewaznie C/J 20 mm, w przypadku wanny z piecykiem gazowym – 15 mm”

Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny

Zaworami wody ciepłej i zimnej można wyregulować temperaturę wody zmieszanej, wypływającej do wanny. Przy zastosowaniu baterii tego rodzaju ciśnienie w piecach jest w zasadzie równe ciśnieniu atmosferycznemu, nadciśnienie w tym wypadku nie powstaje (stąd nazwa pieca – bezciśnieniowy), ponieważ przez rurę natryskową wnętrze pieca stale połączone jest z atmosferą. Łazienka na jedną wannę powinna mieć wymiary (w planie) nie mniejsze niż 2,5 X 1,5 m. Każda łazienka powinna być wentylowana. W łazienkach z piecami kąpielowymi gazowymi drzwi muszą mieć w dole otwory do dopływu powietrza. Continue reading „Zaworami wody cieplej i zimnej mozna wyregulowac temperature wody zmieszanej, wyplywajacej do wanny”

Woda (ze zbiornika pluczacego lub wprost z wodociagu) rozdziela sie wachlarzowato i równomiernie splukuje cala scianke

Przy wyposażeniu bardziej luksusowym instaluje się pisuary składające się z kilku członów fajansowych zestawionych razem spłukiwanie odbywa się przy użyciu specjalnych wykonanych z mosiądzu i poniklowanych tzw. czap natryskowych umieszczonych w każdym członie. Woda (ze zbiornika płuczącego lub wprost z wodociągu) rozdziela się wachlarzowato i równomiernie spłukuje całą ściankę. Tego rodzaju czapy natryskowe można stosować także w zwykłych pisuarach ściennych. Pomieszczenia wyposażone w pisuary powinny mieć podłogę wodoszczelną wykonaną ze spadkiem oraz wpust podłogowy (50 mm). Continue reading „Woda (ze zbiornika pluczacego lub wprost z wodociagu) rozdziela sie wachlarzowato i równomiernie splukuje cala scianke”

Pozostale natryski nalezy projektowac, jako grupowe i z jednym mieszaczem na szesc natrysków

Pozostałe natryski należy projektować, jako grupowe i z jednym mieszaczem na sześć natrysków. Poszczególne natryski należy ograniczać od siebie ściankami parawanowymi. Dla kobiet projektuje się natryski kabinowe. Przy szatniach projektuje się umywalki (bez korków do zamykania odpływów, aby możliwe było mycie się jedynie w wodzie bieżącej) licząc 1 umywalkę na 7 osób najliczniejszej zmiany (przy instalowaniu umywalek bierze się pod uwagę ogólną ilość zatrudnionych na jednej zmianie). Do umywalki należy doprowadzić wodę ciepłą i zimną. Continue reading „Pozostale natryski nalezy projektowac, jako grupowe i z jednym mieszaczem na szesc natrysków”

Pisuary muszlowe zaklada sie na wysokosci ok. 0,65 m nad podloga przymocowujac je srubami mosieznymi, wkrecanymi w kolki drewniane umieszczone w murze

Pisuary muszlowe zakłada się na wysokości ok. 0,65 m nad podłogą przymocowując je śrubami mosiężnymi, wkręcanymi w kołki drewniane umieszczone w murze. Pisuary kątowe przeznaczone są do umieszczania ich w narożniku ścian. Poza instalowaniem pojedynczych pisuarów muszlowych praktykowane jest także zakładanie kilku pisuarów obok siebie (odstęp minimalny 60 cm), spłukiwanych automatycznie ze wspólnego zbiorniczka. Innym rodzajem pisuarów są tzw. Continue reading „Pisuary muszlowe zaklada sie na wysokosci ok. 0,65 m nad podloga przymocowujac je srubami mosieznymi, wkrecanymi w kolki drewniane umieszczone w murze”