WIADOMOSCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA

WIADOMOŚCI ENCYKLOPEDYCZNE Z BUDOWNICTWA 1. Uwagi ogólne Podstawową pracą murarza i tynkarza jest wykonywanie murów i tynków, a więc robót przeważających na budowie. Niemniej jednak ma on do czynienia także z innymi robotami, związanymi w mniejszym lub większym stopniu z jego zasadniczą specjalnością Tak np. wykonując fundament lub wyprawy wodoszczelne murarz tynkarz styka się z robotami izolacyjnymi, wyprawiając ościeża okienne ma do czynienia ze stolarką okienną i drzwiową itd. Dlatego też musi on zapoznać się ogólnie z konstrukcją całego budynku i zasadami wykonywania innych robót nie należących do. zakresu robót murarskich i tynkarskich. Pozwoli to znaleźć wspólny język z załogą budowy, ułatwia pracę i wzajemne porozumienie się zarówno z kierownictwem budowy jak i zatrudnionymi na budowie fachowcami z innych specjalności. Zanim więc przystąpimy do nauki technologii zawodowej w zakresie robót murarskich i tynkarskich podamy podstawowe wiadomości z budownictwa. [patrz też: bloczki fundamentowe, majster chełm, gont bitumiczny montaż ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe gont bitumiczny montaż majster chełm